Blue Ecosystems יעוץ סביבתי, בהנהלת ד"ר רחלי עינב - השקפת עולם סביבתית


 

 

עברית English 

 דף הבית >> השקפת עולם סביבתית

קונפליקט פיתוח מול שמירת טבע


תושבי המאה העשרים ואחת, כמו תושבי המאה העשרים נתקלים לא אחת בקונפליקט בין הצורך בפיתוח לרווחת blue ecosystem - החזוןהאנושות לבין הצורך בשמירה על ערכי טבע וסביבה. מלבד אהבת הטבע הצרופה, הקונפליקטים הללו רוויים לעיתים קרובות גם בהרבה רגשות ובהרבה פוליטיקה.

נסיון העבר לימד אותי שכאשר מציגים למפתחים, היזמים והמתכננים את הצרכים של  הטבע, רגישות נופית, מינים נדירים, מסדרונות אקולוגיים וכו.. הם יעשו את מירב המאמצים למזער את הפגיעה הנופית. זאת בתנאי שהם מקבלים אינפורמציה מקצועית ואמינה ומבעוד מועד.

מטרת העבודה שלי היא למצוא פתרונות מיטביים לדילמות הסביבתיות תוך שמירה על הטבע המקומי והגלובלי, בשאיפה לאיזון מירבי בין הצרכים של האנשים לצרכים של הטבע.

ניתן להשיג את המטרה הזו בשילוב הנכון של עומק מקצועי ונסיון חיים. השאיפה היא לזרום עם הפרויקטים כמו שהנחל זורם לים: במסלול ישר או מפותל, על סלעים או מתחפר בחול, אבל תמיד מגיע למים הגדולים בסוף הדרך.

Blue Ecosystems  בשאיפה לשילוב הוגן בין האדם לסביבה

רחלי עינב - ביוגרפיה
בלו אקו סיסטם - החזון
מגוון שירותים - ים
מגוון שירותים - יבשה
פרויקטים ניבחרים


מאמרים ניבחרים

מאמרים עיתונאים
ספרים
דר רחלי עינב - רח' הגת 26 (177) - זכרון יעקב – 30900 - פלאפון - 052-2631645 - פקס-04-6392221 - Email