Blue Ecosystems יעוץ סביבתי, בהנהלת ד"ר רחלי עינב - מגוון שרותים - יבשה


 

 

עברית English 

 דף הבית >> פרויקטים >> מגוון שרותים - יבשה

הבטים סביבתיים של אנרגיה מתחדשת
מגוון שירותים - יבשה הבטים סביבתיים של אנרגיה מתחדיבשה ושטחים פתוחים - תחומי עיסוק

 • שמירה על איכות הסביבה.
 • נחלים וגדות נחלים.
 • שטחים פתוחים.
 • פסולת חקלאית.
 • סקרי נוף.
 • תסקירי השפעה על הסביבה.
 • ערכיות נופית של שטחים המיועדים לפיתוח.
   

ייעוץ סביבתי ביבשה
סקרי נוף, תסקירי השפעה, אקולוגיה - שירותים

 • הכנת תסקירי השפעה על הסביבה.
 • הכנת סקרים אקולוגיים וסביבתיים.
 • הכנת מפות רגישות נופיות
 • חוות דעת.
 • ניטור ותוכניות ניטור.
 • תוכניות אב אלמנטים סביבתיים.
 • פסולת חקלאית.
 • הערכת ערכיות של בתי גידול טבעיים.
 • ייצוג מול הרשויות.
 • יעוץ בשמירת טבע: מתן המלצות לשמירת טבע ולממשק.
 • עריכה והפקה של חומר מקצועי.

רחלי עינב - ביוגרפיה
בלו אקו סיסטם - החזון
מגוון שירותים - ים
מגוון שירותים - יבשה
פרויקטים ניבחרים


מאמרים ניבחרים

מאמרים עיתונאים
ספרים
דר רחלי עינב - רח' הגת 26 (177) - זכרון יעקב – 30900 - פלאפון - 052-2631645 - פקס-04-6392221 - Email