top of page
ד"ר רחלי עינב - אקולוגיה וביולוגיה ימית
במסגרת החברה "Blue Ecosystems" עוסקת ביעוץ סביבתי, ניטור ימי, סקרים, אצות ים, שמירת טבע, תסקירי השפעה על הסביבה, ים, נחלים ושטחים פתוחים.
רחלי עינב היא עיתונאית שכותבת בעיקר בנושאים של טבע וקיאקים. בוטנאית שהשמות של הצמחים מזמזמים לה בראש, עורכת סקרי טבע, חי וצומח ביבשה ומפות רגישות.
בשנים האחרונות עוסקת בצמחי בר נאכלים "אתנובוטניקה" ומקווה בקרוב להוציא לאור את הספר "פרי האדמה".
תחביבים: חתירה בקיאקים (Epic V10 sport), אופניים וחקר תולדות המשפחה. תמונות בפייסבוק.
bottom of page