top of page

פרויקטים 

פרויקטים סביבתיים
תסקירי השפעה, ניטור ימי, אקולוגיה מעשית, חקלאות
 
 • הכנת מסמך מלווה לקראת התאמת שטחי המשבצת והתב"ע של הקיבוץ. נתיב הל"ה אחזקות, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (2016).

 • תוכנית ניטור ומעקב לסביבה הימית למוצא הימי של מעגן התפלה, מעגן מיכאל (2006-2016).

 • דיגום, ספירה והגדרת אצות במי נחל התנינים לקראת הפעלה של מסנן נסיוני. מוגש למעגן התפלה (2015).

 • חוות דעת אקולוגית בנושא הפירים של מתקן ההתפלה בחוף פלמחים, מוגש לשורק, חברה לתפעול ותחזוקה בע"מ (2015).

 • אפיון של אצות בברכות האגירה, מוגש לשורק, חברה לתפעול ותחזוקה בע"מ (2015).

 • סקר סביבתי למתחם הדייג למפוני דוגית בחוף זיקים, הבטים ימיים, (2014) מוגש לאמפיביו.

 • תוכנית צמיחה דמוגרפית, קרקעות ומים במועצה האזורית אשכול (פרוגרמה). במימון המועצה האזורית אשכול, ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר (2013).

 • הכנת פרוגרמה למשרד החקלאות למועצה האזורית מטה יהודה (4 ישובים). (2013)

 • ייעוץ לשילוב מי קידוחים (מגידו 1 ומגידו 2) בנחל קיני בואכה הקישון. מוגש לרשות נחל קישון (2012).

 • סקר מקדים להערכת עלויות סביבתיות להקמת מתקן גדול להתפלת מי ים בקיבוץ מעגן מיכאל (2012).

 • ייעוץ לחברה להגנת הטבע, האגף לשמירת טבע, סקר ימי בחיפה (2012).

 • URS Ireland, Regulatory assessment for ink-jet printer cartridges and toners take-back program  for Israel (2011).

 • לווי סביבתי למתקן  טרמו-סולרי באשלים, שלה א ושלב ב. שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת. (2011).

 • לוי סביבתי לתוכנית להקמת קו תמחלת לאורך נחל אלכסנדר. (2009).

 • תוכנית ניטור ומעקב לסביבה הימית למוצא הימי של מעגן התפלה, מעגן מיכאל (סתו , 2006, 2011, 2012)

 • תוכנית ניטור ומעקב לסביבה הימית למוצא הימי של מט"ש הרצליה, (2010,2011).

 • תוכנית ניטור ומעקב לסביבה הימית למוצא הימי של פרויקט התמלחות  הצפוני של חברת אלא תשתיות, (סתו 2000, 2003, 2004, 2008).

 • ייעוץ סביבתי לקראת הגשה למכרז, להקמת מתקני התפלה בחדרה, שורק, אשדוד, ובקישון. (לקוחות שונים 2004-2009)

 • סקר ימי וליוי סביבתי לקבלת היתרי בנייה עבור הקו הימי של פרויקט הגז הטבעי (ברן, 2009)

 • סקר חי וצומח לתכניות שונות של חברת החשמל (הירקון, אשכול צפוני) 2008, 2009

 • עריכה של חוברת מיוחדת המוקדשת לאצות, Israel Journal of Plant Sciences 56 ביחד עם אלוארו ישראל מהמכון לחקר ימים ואגמים. 2008.

 • תכנית אב לפינוי וטיפול בפסולת חקלאית במועצת האזורית שונות, (מרחבים, עמק חפר, חדרה, מודיעין, שדות נגב, מטה יהודה) המשרד לאיכות הסביבה (2005-2012).

 • סדרת טלביזיה בנושא בישול אצות ערוץ טבע הדברים (2006).

 • תסקיר השפעה על הסביבה לצינור הימי בחוף מעגן מיכאל (2006).

 • מסמך סביבתי בריאותי למתקן ההתפלה בראשון לציון (2006).

 • תסקיר השפעה על הסביבה לצינור הגז אשקלון אל עריש – SERT Ingeniers Conseils Sa (2006)

 • הערכת השפעות סביבתיות לכביש עוקף מושב אביחייל, ערכי טבע, רעש, זהום אויר. (2004)

 • סקר תרומות של יצרני תמלחות לאגן הניקוז של נחל חדרה. מוגש לחברת מוקדון בע"מ ולמאיר בן מאיר. (2003).

 • תסקיר השפעה על הסביבה למפעל ניקוז בקעת בית נטופה המזרחית. מוגש למשרד החקלאות (2003).

 • מסמך סביבתי למתקן ההתפלה במפרץ חיפה. מוגש לכרמל התפלה (בהכנה).

 • מסמך להשוואת ההיבטים הסביבתיים של החלופות להזרמת מי-תהום מליחים בתהליך ההתפלה במעגן מיכאל. מוגש למעגן התפלה, קיבוץ מעגן מיכאל (2002).

 • תוכנית ניטור משותפת למוצא התמלחות של מתקן ההתפלה באשקלון, ומוצא המים החמים  של חברת חשמל (התוכנית הוגשה בשיתוף עם  דר' ענת גלזר מחח"י) (2003).

 • מסמך סביבתי לתוכנית להקמת מתקן להתפלת מי ים באשקלון, מוגש לחברת אדן עבור נציבות המים. (2001).

 • נספח סביבתי לתוואי הצינור הימי  לגז טבעי במסגרת תמ"א 37א', ת. ה. ל. מהנדסים יועצים (2001).

 • תסקיר השפעה על הסביבה לתחנות קבלה חופיות לגז טבעי (תמ"א 37א1) ת. ה. ל. מהנדסים יועצים (2001).

 • תסקיר השפעה על הסביבה, לחוף הים ג'יסר א- זרקה, תכנית מספר ש782/ ותכנית 782/א. מוגש למנהל מקרקעי ישראל (2001).

 • מסמך סביבתי לתוכניות מוקד גשר שניר. המועצה האזורית הגליל העליון (2001).

 • בנית מסד נתונים גיאוגרפי (GIS) של אוכלוסיית האצות בחופי הים התיכון של ישראל.  המשרד לאיכות הסביבה (2000).

 • תסקיר השפעה על הסביבה, להרחבת מושב בית שמאי. מוגש למנהל מקרקעי ישראל (2000).

 • סקר, מסד נתונים ומפת רגישויות ל צמחי החוף של ישראל לזיהומי ים.  המשרד לאיכות הסביבה (2001).

 • סקר משאבי טבע, רמות מנשה, שטח אש 107. מוגש לרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (1999).

 • הכנת פרוגרמה לשמורת הבונים, מוגש לרשות  הטבע והגנים. (2000)

 • תסקיר השפעה על הסביבה, תחנה להמתקת מי ים בלרנקה קפריסין. מוגש לרוברטו צימרמן עבור חברת אוקיאנה (1999).

 • דו"ח על נוכחות האצה שלוחית במזרח הים התיכון. הוגש לאו"ם (coast.UNEP. Mediterranean action plan) (1998).

 • תסקיר השפעה על הסביבה - אזור התעשיה שמעה. מוגש לאלדד שרוני, הנדסה סביבתית (1998).

 • תסקיר השפעה על הסביבה לתכנית חכ/281. חוף הבונים, מוגש לאנוש, מערכות פרויקטים וניהול (1996).

 • עריכת חוברת  לסיכום מחנות מחקר, נחל התנינים - 1986. הוצאת רשות שמורות הטבע, ירושלים (בשיתוף עם קולר, ז. ושרון, י. 1997).

 • פרוגרמה לשמורת טבע איי חוף דור ומעגן מיכאל - אי היונים. מוגשת לרשות שמורות הטבע, ירושלים (1997).

 • דו"ח מסכם תצפיות ומעקב במושבות קינון של שחפיות-ים, אי היונים, מוגשת לרשות שמורות הטבע, ירושלים (ביחד עם שרון, י., 1996).

 • תסקיר השפעה על הסביבה, תחנה להמתקת מי ים בדקליה, קפריסין. מוגש לרוברטו צימרמן (1996).

 • עריכת חוברת תקצירי הרצאות, כנס נחלי ישראל 1995. יום עיון בנושא "נחלי השרון בראי פיתוח ושיקום", החברה להגנת הטבע ואוניברסיטת תל-אביב  (בשיתוף עם פרופ' גזית, א. , 1995).

 • סקר ביולוגי בחוף הים - פרויקט חצרות יסף. מוגש לח. פ. ת. חברה לפיתוח ותשתית בע"מ (1995).

 • תסקיר השפעה על הסביבה - חוף נהריה, מוגש לאלדד שרוני, הנדסה סביבתית (1995).

 • עריכת חוברת תקצירים, לכנס "תהליך השלום ואיכות הסביבה". מרכז על לאקולוגיה ולחקר הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב. בשיתוף עם פרופ' לויה, י. 1995)

 • תסקיר השפעה על הסביבה, לחוף הים ג'יסר א- זרקה, תכנית מספר ש782/ ותכנית 782/א. מוגש למנהל מקרקעי ישראל (2001).

 • מסמך סביבתי לתוכניות מוקד גשר שניר. המועצה האזורית הגליל העליון (2001).

 • בנית מסד נתונים גיאוגרפי (GIS) של אוכלוסיית האצות בחופי הים התיכון של ישראל. המשרד לאיכות הסביבה (2000).

 • תסקיר השפעה על הסביבה, להרחבת מושב בית שמאי. מוגש למנהל מקרקעי ישראל (2000).

 • סקר, מסד נתונים ומפת רגישויות ל צמחי החוף של ישראל לזיהומי ים. המשרד לאיכות הסביבה (2001).

 • סקר משאבי טבע, רמות מנשה, שטח אש 107. מוגש לרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (1999).

 • הכנת פרוגרמה לשמורת הבונים, מוגש לרשות הטבע והגנים. (2000)

 • תסקיר השפעה על הסביבה, תחנה להמתקת מי ים בלרנקה קפריסין. מוגש לרוברטו צימרמן עבור חברת אוקיאנה (1999).

 • דו"ח על נוכחות האצה שלוחית במזרח הים התיכון. הוגש לאו"ם (coast.UNEP. Mediterranean action plan) (1998).

 • תסקיר השפעה על הסביבה - אזור התעשיה שמעה. מוגש לאלדד שרוני, הנדסה סביבתית (1998).

 • תסקיר השפעה על הסביבה לתכנית חכ/281. חוף הבונים, מוגש לאנוש, מערכות פרויקטים וניהול (1996).

 • עריכת חוברת לסיכום מחנות מחקר, נחל התנינים - 1986. הוצאת רשות שמורות הטבע, ירושלים (בשיתוף עם קולר, ז. ושרון, י. 1997).

 • פרוגרמה לשמורת טבע איי חוף דור ומעגן מיכאל - אי היונים. מוגשת לרשות שמורות הטבע, ירושלים (1997).

 • דו"ח מסכם תצפיות ומעקב במושבות קינון של שחפיות-ים, אי היונים, מוגשת לרשות שמורות הטבע, ירושלים (ביחד עם שרון, י., 1996).

 • תסקיר השפעה על הסביבה, תחנה להמתקת מי ים בדקליה, קפריסין. מוגש לרוברטו צימרמן (1996).

 • עריכת חוברת תקצירי הרצאות, כנס נחלי ישראל 1995. יום עיון בנושא "נחלי השרון בראי פיתוח ושיקום", החברה להגנת הטבע ואוניברסיטת תל-אביב (בשיתוף עם פרופ' גזית, א. , 1995).

 • סקר ביולוגי בחוף הים - פרויקט חצרות יסף. מוגש לח. פ. ת. חברה לפיתוח ותשתית בע"מ (1995).

 • תסקיר השפעה על הסביבה - חוף נהריה, מוגש לאלדד שרוני, הנדסה סביבתית (1995).

 • עריכת חוברת תקצירים, לכנס "תהליך השלום ואיכות הסביבה". מרכז על לאקולוגיה ולחקר הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב. בשיתוף עם פרופ' לויה, י. 1995)

bottom of page