שרותי מחקר ביבשה 

ייעוץ סביבתי ביבשה, בחוף ועל גדות נחלים
סקרי נוף, תסקירי השפעה, אקולוגיה 
 
 • הכנת תסקירי השפעה על הסביבה

 • הכנת סקרים אקולוגיים וסביבתיים

 • הכנת מפות רגישות נופיות

 • ניטור ותוכניות ניטור

 • תוכניות אב אלמנטים סביבתיים

 • מתקני התפלה

 • פסולת חקלאית

 • התרי הזרמה לים

 • ייצוג מול הרשויות

 • יעוץ בשמירת טבע: מתן המלצות לשמירת טבע ולממשק

 • עריכה והפקה של חומר מקצועי

Logo_RachelEinav_R01-04.png
english flag.png
טלפון:  052-2631645  |   אימייל:  Hubeza.books@gmail.com  |  רח' הגת 26 זכרון יעקב 3092058