שרות פרוייקטים ימיים 

EIA ניטור, סקרי נוף וחוות דעת 
  • ניטור ותכניות ניטור

  • הכנת תסקירי השפעה על הסביבה

  • הכנת סקרים אקולוגיים וסביבתיים

  • התמחות במקרו אצות

  • תוכניות אב אלמנטים סביבתיים

  • הערכת ערכיות של בתי גידול טבעיים

  • ייצוג מול הרשויות

  • יעוץ בשמירת טבע: מתן המלצות לשמירת טבע ולממשק

  • עריכה והפקה של חומר מקצועי

Logo_RachelEinav_R01-04.png
english flag.png
טלפון:  052-2631645  |   אימייל:  Hubeza.books@gmail.com  |  רח' הגת 26 זכרון יעקב 3092058