top of page
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png

פרי האדמה

דמסון כוכבי משתייך למשפחה כף צפרדעיים (Alismataceae), משפחה של צמחי מים אוהבי לחות, רב-שנתיים. במסגרת ההתאמה למים עברו הפרחים של המשפחה צמצום, ונותרו להם רק שלושה עלי כותרת מסודרים במעגל ליצירה של פרח נכון. מספר האבקנים ועמודי העלי נשמר, והם שישה בהתאמה. נציגים נוספים של המשפחה הגדלים בבתי גידול לחים בארץ הם כף צפרדע איזמלנית ובוציץ סוככני. גם הדמסון הכוכבי, כמו מינים אחרים שגדלים אצלנו (וגם בבריטניה) במים ובנחלים, הופך להיות נדיר ואפילו מוגדר בסכנת הכחדה, בעיקר בשל הפגיעה בבית הגידול.

הסימן המובהק של הדמסון הכוכבי הוא הפרי דמוי הכוכב, ומכאן נגזרו לו הרבה שמות עממיים מלאי חיבה, כמו למשל כוכב המים. גם אני מצאתי שיש לי יותר תמונות של הפרי מאשר של הפרח. באירופה נעשו כמה עבודות על הסיסטמטיקה של המין, ובעקבותיהן הוגדרו תת-מינים. מה יהיה גורלם בעתיד? ימים יגידו אם הם יאוחדו או יופרדו למינים חדשים על שם הבוטנאים שחקרו אותם.

התפוצה העולמית של הדמסון הכוכבי היא בעיקרה אירופה, מרכז אפריקה ודרומה, אבל הוא חודר גם לאסיה. בתי גידול של מים מכילים מינים דומים בכל העולם, ועל כן לא מוגזם לקוות שאם יתרחש שיקום של בתי הגידול הרטובים שלנו הוא יחזור, ובגדול...

לדמסון הכוכבי יכולת להתאים את צורת הגידול לתנאי הסביבה. בתנאים של הצפה ושפע מים מתפתחים עלים רכים בעלי פטוטרת ארוכה וטרפים שצפים על פני המים. בתנאים של יובש יחסי העלים מתקצרים, מתקשים ומתפתחים בסמוך לקרקעית. חלק מההתאמה לבית גידול מימי דורשת יכולת להסתגל לתנאים משתנים.

הדמסון הכוכבי הוא לעיתים חד-שנתי, אבל הוא יכול להמשיך כמה שנים אם התנאים מאפשרים לו. הפריחה מתרחשת בקיץ, וגם היא מותאמת לתנאים. אם יש הרבה מים הצמח יפתח הרבה פרחים ובעקבותיהם הרבה זרעים, ובתנאים קשים הוא יסתפק בפרח אחד. הפרח מזמין מאביקים כגון חיפושיות ודבורים, ואם אלו לא מגיעים הוא בכל זאת לא מוותר ומבצע הפריה עצמית. הזרעים, גם אם הם בתחתית מקווה המים וגם אם הוא התייבש, יכולים להיות רדומים תקופה ארוכה ולנבוט כאשר התנאים מתאימים. הנביטה מתרחשת גם בתוך המים כשהפסיגים טבולים.

ההתאמה של המשפחה לבתי גידול לחים מתבטאת לא רק בצמצום הפרח אלא גם בהוספה של רקמות הצפה בשורש ובגבעול (ארנכימה). אלו אוגרות גזים ושומרות על הצמח מפני ריקבון. לעיתים קרובות הרקמות האלו גם עשירות בחומרי מזון, ובצמחים רבים יחסית הן מתאימות למאכל. במקרה של הדמסון השורש נאכל. הצמח נדיר, ועל כן לא טעמתי את השורשים ולא אוכל להמליץ על מתכון. הסינים מוכרים באינטרנט פרוסות מגבעולים מיובשים, אבל גם אותם לא זכיתי לטעום. מן הסתם פרוסות מטוגנות או משולבות במרק ישפרו את התבשיל. המתכון הזה יחכה למקום אחר או עד שיבואו ימים טובים יותר לדמסון.

עונות איסוף: אף פעם, כיוון שהצמח מוגן, וכל השנה כיוון שהצמח הוא רב-שנתי ותמיד יש לו שורשים.

דמסון כוכבי

כף צפרדעיים

bottom of page