top of page
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png

פרי האדמה

חוזרר החורש הוא קרובו של העוזרר ושל הבן חוזרר, כמוהם הוא נמנה עם משפחת הוורדיים (Rosaceae). זהו מין אירופי שהמציאות שלו במזרח התיכון היא נדירה, נמצאת בגבול ובשולי אזור הפריחה העיקרי שלו. חוזרר החורש ניכר בטבע לא רק בפירות הטעימים (והצבעוניים) שלו אלא גם בצבעי השלכת המרהיבים, וכיוון שאין לנו הרבה עצים והרבה שלכת במזרח התיכון אשתמש בו כדי לומר כמה מילים על התופעה.

בסדר היום של הצמחים אין בזבוז משאבים לריק. קצת נדיבות וראוותנות רואים בפריחה, פשוט כי אין ברירה וצריך למשוך את החרקים, אבל העלים יעילים ומחושבים. עלי הצמח מכילים מנגנונים למנוע איבוד מים באזורים החמים, שמתבטאים בצורה, בגודל, בצבע, בשעירות ובבשרניות. העלים נדיבים יותר ורכים במקום שיש בו מספיק מים כדי לא לבזבז חומר וכדי למקסם את היעילות של הפוטוסינתזה, ולמרות ההתחשבנות הקפדנית על כל פיסת חומר, בסתיו העלים נושרים, מציפים את תת-היער והגינות בחומר אורגני יקר. מה קורה כאן?

השלכת אינה בזבזנית. היא תוצאה של לקיחת סיכון מחושבת, שנלמדת באבולוציה רבת שנים. העלים הרכים בחורף עת ירדו הטמפרטורות דינם לקפוא, והמים שיקפאו בעורקי הצמח העדינים נפחם יעלה, והם יפוצצו ויקרעו את המרקם העדין של העלים שאין ביכולתם לעבור את החורף והקיפאון. על כן, לפני הקרה הצמח קולט לתוכו את מרב החומרים יקרי הערך שהיו בעלים. הכלורופיל הירוק מתפרק ונספג, ומתגלים הפיגמנטים החבויים של הצמח, האדומים והצהובים. הם היו שם כל הזמן. אילו רצינו יכולנו למדוד אותם בספקטרופוטומטר שהיה מגלה את אורך הגל שלהם. במצב של פעילות, הפיגמנט הירוק מכסה עליהם, אבל לקראת השלכת הוא מתפרק והצבעים החמים העזים מתגלים.

חומרי התשמורת שחזרו לגבעול נאגרים בצמח, לעיתים קרובות בניצנים שמחכים תפוחים ונכונים לקראת הקרניים הראשונות של האביב כדי לפרוץ בענפים חדשים ובפריחות שיובילו לפרי. כיוון שיש לצאת לחופשת השלכת לפני בוא הקור, הצמחים יודעים לזהות אותה לפי אורך היום. התכונה טבועה בהם כל כך חזק עד שגם בשולי אזור הצמיחה, למשל במזרח התיכון, במקום שאין צורך לעמוד בחורף בשלכת, הם משילים את העלים. לפעמים הם מפסידים את עונת החורף ואת רוב המשקעים. בבית גידולו של החוזרר, על החרמון, העמידה בשלכת מוצדקת מכל היבט.

רעבים ילקטו את פירות החוזרר ויאכלו אותם למרגלות העץ. חרוצים ועניים יאספו אותם הביתה ויבשלו ריבה. הכמויות תלויות במקום המגורים. בישראל לא נעיז לקטוף פירות מצמח מוגן, אך באירופה, שבה הצמח נפוץ, אין הגבלה. אציג כמויות בכוסות, וכמובן אפשר להכפיל.

חוזרר החורש

ורדיים

חומרים:

1 כוס פירות
1/2 כוס סוכר
מעט מים

הכנה:

מכניסים לסיר את הכמויות הנכונות ומבשלים בישול ארוך. אם הכמויות קטנות יש להיזהר שהריבה לא תיחרך ולא להוסיף מים. אבל, אם הפרי אינו מצוי בשפע נשאיר אותו על העץ לציפורים. לאחר הבישול אפשר להפריד את הזרעים ולהוציא אותם בסינון.

עונות איסוף:

קיץ עד ראשית הסתיו.

ריבה מפירות חוזרר
bottom of page