top of page

אצות ירוקיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
סוככנית

Acetabularia Lamouroux 1812

סדרת האלניתאים (dasycladales), משפחת הסוככניתיים (Polyphysaceae).

פירוש השם

פירוש השם המדעי של הסוככנית הוא ספל, השם העברי מתאר את צורת האצה.

תיאור

האצה דומה בצורתה למטריה או לפטריה זעירה. מבחינים בציר מרכזי ובסוכך. הסוכך עשוי מספר קרניים שצורתן וגודלן מסייעים להגדרת המינים.

מידות

הפרטים שמצויים באזורנו זעירים מאוד. קוטר הסוכך - פחות מחצי סנטימטר, ואורך הרגל מגיע עד סנטימטר אחד. הפרטים המצויים במקומות אחרים בעולם גדולים יותר.

צבעוניות

צבע האצה ירוק בהיר מאוד, לעתים כמעט שקוף.

סימני היכר מיוחדים

למרות שהסוככנית נדירה מאוד בחופינו, נקל לזהותה בשל צורת המטריה האופיינית.

בית הגידול

הסוככנית גדלה בלגונות של מים רדודים בתחום הכרית. היא גדלה בחלקם העליון המוסתר של בורות, צמודה לאבנים. בעומק, ייתכן שהיא מצויה במקומות נוספים. הנדירות של האצה בחופינו, ממדיה הזעירים והעדפתה מקומות מוסתרים וחשוכים מקשה על תיאור כל בתי הגידול שהיא מצויה בהם.

ביולוגיה ורבייה

הסוככנית משמשת למחקר והוראה והיא מתוארת בספרי טבע רבים, אם כי המין הגדל באזורנו קטן מדי ואינו מתאים לניסויים.

מחזור החיים של הסוככנית נחקר בצורה מפורטת. השלמת מחזור חיים אורכת שנים מספר ובמהלכו עוברת הסוככנית שלוש צורות: כיסתה  ←  גבעולון←  סוכך. עם נביטת הזיגוטה היא מפתחת ריזואיד הקושר אותה למצע וממנו מזדקף גבעולון המכוסה בשערות מטמיעות. בשלב זה של גדילה וגטטיבית נמצא באחד מסעיפי הריזואיד גרעין תא גדול, אשר, בשל גודלו, שימש ומשמש לעבודות מחקר רבות. לאחר שלוש שנים בצורת גבעולון, מתחיל להיווצר הסוכך המאפיין את הסוככנית. בעת התפתחות הסוכך מתפרק הגרעין הגדול  לגרעיני-תא משניים. גרעינים אלו נודדים לתוך הקרניים שבסוכך, וכל גרעין מתעטף בציטופלסמה ובקרום והופך לכיסתה. הכיסתות מתפזרות במים, גרעיני-התא שבתוכן מתחלקים ובסופו של התהליך משתחררים מכל כיסתה כמה עשרות תאי מין, בעלי שוטונים. הזיגוטה מתיישבת וחוזר חלילה.

עונתיות ותפוצה

הסוג סוככנית נפוץ בימים טרופיים וסובטרופיים. נראה שהמין שלנו נפוץ יותר בקיץ, אולם ייתכן שמיעוט התצפיות בחורף נובע לא-פחות מקור המים מאשר מהיעלמות הסוככנית.

כלכלה ופולקלור

ראוי להזכיר כאן את הניסויים של המרלינג בסוג סוככנית אשר היוו פריצת דרך בהבנת משמעות המין הביולוגי והשפעת הגרעין על קביעת התכונות של הפרט. הסוככנית משמשת עד היום למחקר והיא מוזכרת בספרי טבע רבים. אחד המינים של הסוככנית (A. major) משמש בצפון מזרח-אירופה לטיפול באבני מרה.

פירוט המינים

הסוג סוככנית מכיל  כעשרים מינים, מהם זעירים כשלנו ומהם שגודלם סנטימטרים ספורים. להלן מספר מינים אשר תוארו מאזורנו:

Acetabularia acetabulum (Linnaeus) Silva

=Acetabularia mediterranea Lamouroux

Acetabularia parvula Solms-Laubach

=Acetabularia moebii Solms-Laubach

Acetabularia wettsteinii Schussnig

bottom of page