top of page

אצות אדמומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
אלסידון אלמוגי

Alsidium corallinum C. Agardh

מחלקת האצות האדומיות (Rhodophyta), סדרת האצעדנאים  (Ceramiales), משפחת הרודומליים (Rhodomelaceae).

פירוש השם 

השם המדעי של הסוג (Alsidium) מתייחס לגוון האדמדם של הצמח, שם המין (corallinum) מתייחס לדמיון לאלמוג. השם העברי של הסוג מחקה את צלילו של השם המדעי, שם המין מתורגם לעברית.

תיאור

האלסידון האלמוגי היא אצה זקופה, גלילית ומסועפת, הענפים מסורגים. מהענף המרכזי יוצאים ענפים קטנים, ישרים ומחודדים, שאורכם מגיע למילימטרים ספורים. ההסתעפות מתחילה מבסיס הצמח וממשיכה באופן בלתי רגולרי.

מידות

גובה האצה יכול להגיע עד 20 ס"מ אולם לרוב הוא אינו עולה על 5 ס"מ.

צבעוניות

לאלסידון האלמוגי גוונים שונים, הנעים בין אדום לירקרק. הצבעוניות משתנה בין הפרטים ותלויה בתאורה.

סימני היכר מיוחדים

יש דמיון בין האלסידון ובין הענפית ונקל להתבלבל ביניהם. ואולם האלסידון עדין יותר, אחיד יותר, ענפיו  אינם מאונקלים והוא אינו נושא שערות כוכביות.

בית הגידול

לרוב אפשר למצוא את האלסידון על משטחי הגידוד, בבורות, בעיקר בחלקם העליון, ולעתים גם בגבים שלמרגלות המתלול המסיים את הפלטפורמות. קיימות עדויות על פרטים שנמצאו בעומק של 20  ואף 30 מ', על קרקעות חוליות וסלעיות.

ביולוגיה ורבייה

הציסטוקרפים (שלב במחזור החיים של חלק מהאדומיות, מבנה אל-מיני המתפתח סביב הביצית המופרית, ומופיע כטפיל על הדור המיני), שקוטרם קטן ממילימטר אחד, שקופים, דמויי כד ונישאים על עוקץ שאורכו מגיע לעתים למילימטר וחצי. נבגי הרביעייה מרוכזים בענפים הצדדיים ונראים כמחרוזת.

כלכלה ופולקלור

במקומות מסוימים במזרח אסיה שימשו צמחי אלסידון (Alsidium helminthochorton) להכנת תרופה נגד תולעים.

עונתיות ותפוצה

אלסידון אלמוגי מצוי בחופינו בקיץ ובסתיו. התפוצה העולמית של האלסידון האלמוגי כוללת את הים התיכון והאוקיאנוס ההודי.

פירוט המינים

מין נוסף, קטן יותר, המצוי בחופי הארץ הוא:

Alsidium helminthochorton (La Tourette) Kützing

מחלקת האצות האדומיות (Rhodophyta), סדרת האצעדנאים  (Ceramiales), משפחת הרודומליים (Rhodomelaceae).

פירוש השם 

השם המדעי של הסוג (Alsidium) מתייחס לגוון האדמדם של הצמח, שם המין (corallinum) מתייחס לדמיון לאלמוג. השם העברי של הסוג מחקה את צלילו של השם המדעי, שם המין מתורגם לעברית.

תיאור

האלסידון האלמוגי היא אצה זקופה, גלילית ומסועפת, הענפים מסורגים. מהענף המרכזי יוצאים ענפים קטנים, ישרים ומחודדים, שאורכם מגיע למילימטרים ספורים. ההסתעפות מתחילה מבסיס הצמח וממשיכה באופן בלתי רגולרי.

מידות

גובה האצה יכול להגיע עד 20 ס"מ אולם לרוב הוא אינו עולה על 5 ס"מ.

צבעוניות

לאלסידון האלמוגי גוונים שונים, הנעים בין אדום לירקרק. הצבעוניות משתנה בין הפרטים ותלויה בתאורה.

סימני היכר מיוחדים

יש דמיון בין האלסידון ובין הענפית ונקל להתבלבל ביניהם. ואולם האלסידון עדין יותר, אחיד יותר, ענפיו  אינם מאונקלים והוא אינו נושא שערות כוכביות.

בית הגידול

לרוב אפשר למצוא את האלסידון על משטחי הגידוד, בבורות, בעיקר בחלקם העליון, ולעתים גם בגבים שלמרגלות המתלול המסיים את הפלטפורמות. קיימות עדויות על פרטים שנמצאו בעומק של 20  ואף 30 מ', על קרקעות חוליות וסלעיות.

ביולוגיה ורבייה

הציסטוקרפים (שלב במחזור החיים של חלק מהאדומיות, מבנה אל-מיני המתפתח סביב הביצית המופרית, ומופיע כטפיל על הדור המיני), שקוטרם קטן ממילימטר אחד, שקופים, דמויי כד ונישאים על עוקץ שאורכו מגיע לעתים למילימטר וחצי. נבגי הרביעייה מרוכזים בענפים הצדדיים ונראים כמחרוזת.

כלכלה ופולקלור

במקומות מסוימים במזרח אסיה שימשו צמחי אלסידון (Alsidium helminthochorton) להכנת תרופה נגד תולעים.

עונתיות ותפוצה

אלסידון אלמוגי מצוי בחופינו בקיץ ובסתיו. התפוצה העולמית של האלסידון האלמוגי כוללת את הים התיכון והאוקיאנוס ההודי.

פירוט המינים

מין נוסף, קטן יותר, המצוי בחופי הארץ הוא:

Alsidium helminthochorton (La Tourette) Kützing

bottom of page