top of page

אצות אדמומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
שברירה אשונה

Amphiroa rigida Lamouroux

סיסטמטיקה

 מחלקת האצות האדומיות (Rhodophyta), סדרת האלמוגיתאים (Corallinales), משפחת האלמוגיתניים (Corallinaceae).

פירוש השם

מקורו של שם הסוג (Amphiroa) הוא בפורטוגזית ופירושו חובקת הסלע; הוא מתאר את בית הגידול של האצה, ואילו שם המין (rigida) ובעברית אשון, פירושו קשה, לא גמיש, והוא מלמד על אופיו של היצע הגירני.

תיאור

השברירה האשונה היא אצה גירנית קשה, פרוקה ובעלת הסתעפויות דיכוטומיות, בלתי רגולריות. מקום ההסתעפות הדיכוטומית הוא לעתים באמצע הפרק ולעתים בקצהו. הפרקים מוצקים ושומרים על צורתם גם  לאחר שהאצה מתייבשת.

מידות

האצה מגיעה לאורך של סנטימטרים אחדים,  לרוב אורכה מגיע עד 3 ס"מ. רוחב הפרקים הוא כחצי מילימטר עד מילימטר אחד ואורכם  גדול פי 5-2 מקוטרם.

צבעוניות

גוונים שונים של ורוד, מוורוד עדין עד ורוד עז. כאשר האצה מתייבשת צבעה לבן.

סימני היכר מיוחדים

האצה מתאפיינת בצבעה הוורוד ובצורתה המזכירה אלמוג. היא פחות מסועפת וצפופה, ופחות נפוצה, משכנתה האלמוגנית. להבדיל מהגנית, ענפי השברירה פרוקים. פרקיה ישרים ומוארכים בניגוד לפרקים המשולשים של האלמוגנית.

בית הגידול

האצה גדלה במים  עמוקים והיא נמצאה אף בעומקים של 80 מ'. לרוב מוצאים אותה בתת-כרית או בתוך בורות. השברירה מופיעה לרוב כפרטים בודדים, ולא במושבות גדולות. והיא אינה נחשפת לאוויר. ממצרים תוארו פרטים שגדלו על קונכיות של חלזונות.

ביולוגיה ורבייה

אברי הרבייה המיניים ונבגי הרביעייה ערוכים באברונים מיוחדים המפוזרים על פני הפרקים ונראים כבליטות שבראשן פתח. כדי לראות את תאי המין ואת המבנה הפנימי שלהם יש להמס תחילה את החומר הגירי בחומצה. הספורופיט, (המייצר נבגים אל-מיניים), נדיר יותר מאשר הגאמטופיט, שהוא המקור לתאי המין. רוב הפרטים שמוצאים בים הם גאמטופיטים.

כלכלה ופולקלור

מאובנים של שברירה נשתמרו במקומות שונים בעולם. הפרטים הקדומים ביותר ידועים מתקופת הדבון, לפני כ-360 מיליוני שנים.

עונתיות ותפוצה

האצה אינה מצויה בכמויות גדולות אך תמיד ניתן למצוא אותה. היא מצויה בחופינו במשך כל השנה. לסוג שברירה תפוצה כמעט כלל עולמית, ואולם איני בטוחה לגבי התפוצה של המין.

פירוט המינים

ככל הנראה יש מינים נוספים של שברירה באזורנו, חלקם נזכרו בספרות וחלקם ממתינים לסקר יסודי יותר. מין נוסף שתואר מאזורנו ואף ניתן לו שם עברי הוא שברירה שטוחה (Amphiroa verruculosa). לאחרונה הוחלט לאחד את שני המינים כיום נקראים שניהם שברירה אשונה (Amphiroa rigida). אצל נמליך ודנין נזכר גם Amphiroa beauvoisii Lamouroux. מין זה נבדל מ-Amphiroa rigida בעיקר בחתך הרוחב, בהיותו בעל ענפים שטוחים שרוחבם מגיע עד  ל1- מ"מ. מין זה נדיר יותר. על הופעתו יש דיווחים  גם ממצרים ומתורכיה.

על מציאותו של המין Amphiroa cryptarthrodia Zanardini בארץ יש דיווחים בעבודתה של תקוה אדלשטיין, שעסקה באצות עומק. לפי אדלשטיין, האצה יוצרת צורת דשא ומגיעה עד לגובה של 4 ס"מ. הענפים הצדדיים גליליים ומוארכים. כדי להבדיל בינה ובין Amphiroa rigida יש לבצע חתכי אורך, ב-Amphiroa cryptarthrodia  נבחין בשורה של תאים קטנים ובשורה של תאים גדולים יותר, לסירוגין.

bottom of page