top of page

אצות ירוקיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
אנדיומנה כוכבי

Anadyomene stellata (Wulfen) C. Agardh, 1928

סיסטמטיקה

סדרת הסיפונלאים (Siphonocladales), משפחת הבלוניים (Valoniaceae). במספר מקומות מפרידים את האנדיומנה למשפחה נפרדת - משפחת האנדיונמניים (Anadyomeneceae).

פירוש השם

שם המין המדעי מבטא את צורת הכוכב שיוצרים תאי היצע. בשל הנדירות של האצה הוחלט לא לתת לסוג שם עברי ולהסתפק בשם המדעי.

תיאור

אצה רקועה, נראית כעלה ירוק, גילדנית, יותר עבה ויותר קשה מעלה של חסנית. קל יותר לשבור אותה מאשר לקפל אותה. שולי היצע מסולסלים במידת-מה כלפי מעלה. הצורה הכללית שואפת לעיגול אך אינה רגולרית. על פני היצע מבחינים בעורקים בהירים. העורקים נראים בבירור במיקרוסקופ, אך ניתן להבחין בהם גם באמצעות מגדלת או בהתבוננות מול האור. קיים קשר בין הקרניים (העורקים) ובין הריזואידים המתחברים למצע. הקרניים מתקבצות יחד בבסיס הצמח, יוצרות מעין גבעולון שבאמצעותו הן מתחברות לסלע. במבט מיקרוסקופי נראות הקרניים ונראה   התאלוס שברובו הוא חד-שכבתי. התאים מכוסים בקוטיקולה עבה.

מידות

קוטר האצה מגיע לסנטימטרים אחדים, בהתאם לבית הגידול ולגילה. עוביה מילימטרים ספורים.

צבעוניות

צבע האצה ירוק צהבהב, הנוטה לגוונים כהים.

סימני היכר מיוחדים

לעתים, בתוך המים, ניתן לטעות ולחשוב אותה לשריד קטן של חסנית שנאכלה על ידי הדגים. עם זאת,  גם אם לא מבחינים בצורת ה"כוכב" שעל התאלוס, האנדיומנה קשה הרבה יותר למגע מן החסנית. ואכן משנת 1805(עת תואר לראשונה) ועד  1928(עת הוגדר הסוג אנדיומנה),  נחשב הצמח למין של חסנית (Ulva stellata).

בית הגידול

האנדיומנה גדלה בחלק העליון של התת-כרית, וכמעט שאינה נחשפת לאוויר. אדלשטיין מצאה פרטים גם בעומק העולה על 30 מ'.

ביולוגיה ורבייה

צורת הרבייה של האנדיומנה היא יחסית פרימיטיבית. הגאמטופיט יוצר רק צורה אחת של תאי מין (איזוגמיה). הספורופיט יוצר תאי רביעייה.

עונתיות ותפוצה

האצה נדירה מאוד בחופי הארץ. רוב הדיווחים הם מעונת הסתיו ורובם מצפון הארץ, משקמונה ומצפון לה.  האנדיומנה מתוארת גם ממצרים כאפיפיטית על סרגסון וציסטנית, ועל כן סביר להניח שניתן למצוא אותה בכל החופים הסלעיים של ישראל, צריך רק להתמיד ולחפש אותה. מרב התצפיות של המין הם מחודשי הקיץ והסתיו. המין שלנו, אנדיומנה כוכבי, נפוץ בים התיכון, באוקיאנוס האטלנטי ובאוקיאנוס ההודי.

פירוט המינים

בסוג מתוארים כעשרה מינים, בימים טרופיים וסובטרופיים. אנדיומנה כוכבי (A. stellata) הוא המין היחיד שתואר עד כה מאזורנו.

bottom of page