top of page

אצות אדמומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
אספרגון מסועף

Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan

סיסטמטיקה

 מחלקת האצות האדומיות (Rhodophyta), סדרת הבונמיסונאים (Bonnemaisoniales), משפחת הבונמיסוניים (Bonnemaisoniaceae).

פירוש השם

שם הסוג, אספרגון (Asparagopsis), בלטינית ובעברית מתייחס לדמיון של האספרגון לצמח האספרגוס. שם המין מתייחס לסידור הענפים.

תיאור

האספרגון המסועף היא אצה רכה מאוד, המאבדת את צורתה כאשר מוציאים אותה מהמים. הציר המרכזי מכוסה בסעיפים אופקיים, אירגולריים, שקוטרם מגיע לכסנטימטר אחד בבסיס האצה ולמילימיטרים ספורים בקצה. סידור הסעיפים פירמידאלי, מחודד בקצה. המאחז עשוי שלוחות מספר: כעין ענפים אופקיים, זוחלים המחוברים למצע באמצעות ריזואידים דמויי יתד ולעתים יוצרים סבך בבסיס המושבה. במיקרוסקופ נראות שתי שורות תאים לאורך הענפים הצדדיים.

מידות

אורכו של האספרגון המסועף נע בין חמישה לעשרים ס"מ (לעתים רחוקות מאוד שלושים), אולם לרוב, אורכם של  הפרטים שנמצא אינו עולה על עשרה ס"מ. אורכם של הענפים הצדדיים (קוטר האצה) נע בין סנטימטר אחד (לעתים רחוקות שניים), ועד למילימטרים יחידים.

צבעוניות

לאספרגון גוונים שונים של ורוד נוטה לאפור או לחום בהיר מאוד. לרוב, בסיס האצה נוטה יותר לכיוון הוורוד, וחלקה העליון לכיוון האפור.

סימני היכר מיוחדים

האספרגון מופיע במושבות צפופות, בגוונים של ורוד-חום, והוא מאופיין בתאלוס הרך ובמבנה פירמידאלי. אפשר אולי לטעות בינו לבין צמחי דסית, אך ה'פונפונים' המאפיינים אותם חסרים אצלו, והוא נדיר מאוד.

בית הגידול

בחופי ישראל גדל האספרגון המסועף צמוד למצע, ויוצר מושבות צפופות בתחום העליון של התת-כרית, באזורים שאינם נחשפים לעולם. בספרות הוא מתואר עד לעומק של 15 או 30 מ'. מאוסטרליה וממקומות אחרים ידועה האצה כאפיפיטית, וכנראה היא גדלה גם על אניות ובעזרתן נפוצה בעולם.

ביולוגיה ורבייה

לאספרגון המסועף מחזור חיים המכיל שלב גאמטופיטי (המתואר לעיל) ושלב ספורופיטי. הגאמטופיט של האספרגון המסועף נושא בבסיס הענפים גופי פרי מעוגלים ולעתים מוארכים, קוטרם מגיע עד מילימטר אחד אולם לרוב הוא קטן יותר.

הענפים הספורופיטיים נראים כצרור של שערות, הם בעלי גוף פרי מוארך, המצוי לרוב בראשם של הענפים המרכזיים, ומזכירים בצורתם ענפים של האצה פת דג. בהסתכלות מיקרוסקופית, במבט על, נראים חוטים בעלי שתי שורות תאים המחודדים בקצותיהם ומסועפים בצורה לא סדירה (אי רגולרית). המאחז דמוי דיסק. אורכם של הענפים הספרופיטיים מגיע לכשני ס"מ והם בעלי גוון ורוד-אדום. לא בכל המקומות שמהם תוארה האצה נמצאו כל שלבי החיים, ונראה שהשלב  הספורופיטי יכול להתרבות גם על ידי התקטעות.

כלכלה ופולקלור

באיים הקריביים האספרגון הוא צמח מאכל מקובל המשמש כתבלין וכתוספת נפוצה לתבשילי דגים ובשר.

עונתיות ותפוצה

האספרגון המסועף הוא מין נדיר באזורנו.  עד כה הוא הזדמן לי פעמיים, במכמורת (משם תואר גם על ידי דר' לונדברג) ובחוף נוה ים. המין תואר גם ממצרים, בשמו הקודם: Asparagopsis delilei Montagne.

תפוצתו טרופית וסובטרופית רחבה. לאירופה הוא הגיע בראשית המאה העשרים, כנראה באמצעות אניות.

פירוט המינים

הסוג אספרגון כולל שני מינים, אך  רק  אחד מהם, האספרגון המסועף, תואר עד כה מאזורנו. המין השני ידוע רק מאוסטרליה וניו-זילנד.

עד שנת 1961 נחשב השלב הספורופיט, בטעות, כמין נפרד והוגדר כפת דג (Polysiphonia hillebrandii Bornet), ואחר כך כפלקנברגיה (Falkenbergia hillebrandii (Bornet) Falkenberg).

bottom of page