top of page

אצות ירוקיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
בודליופסיס זעיר

Boodleopsis pusilla (Collins) Taylor

סיסטמטיקה

מערכת הירוקיות, סדרת השלוחיתאים (Caulerpales), משפחת הקודיוניתיים (Codiaceae). בעבר שייכו את הבודליופסיס לסדרת הקלדופוראים, אולם לאחר שהתברר שהבודליופסיס מתאפיין בתאים רב-גרעיניים חסרי מחיצות, הוא הועבר למשפחת הקודיוניים.

פירוש השם

השם בודליופסיס ניתן לסוג בשל דמיונו לאצה בודליאה (Boodlea). השם הוא ככל הנראה - שם של בחורה, אולם לא הצלחתי למצוא אסמכתא לכך. באנגלית, המילה "בודליאה" משמשת בעגת גנבים לתיאור שוחד, או סחורה גנובה, אולם ככל הידוע לי, לא נמצא עד כה דופי בהתנהגותה המוסרית של האצה. שם המין, בלטינית ובעברית, מתאר את ממדיה הזעירים של  האצה.

תיאור

האצה נראית כצבר של חוטים דקיקים ירוקים. כדי לזהות את הסוג ואת המינים יש להיעזר במיקרוסקופ, ובו נראית בבירור צורת ההתפצלות הדו-קרנית המאפיינת את הבודליופסיס. המינים השונים נבדלים בגודל התאים, בזווית הנוצרת עם ההתפצלות הדיכוטומית, ובעוד מספר סימנים. ההתפצלות כאמור דיכוטומית, אי רגולרית. לקראת קצה התאלוס ניתן להבחין בהתפצלויות רבות יותר.

מידות

אורך החוטים מגיע לסנטימטרים אחדים, ורוחבם קטן ממילימטר.

צבעוניות

צבע התאלוס ירוק.

סימני היכר מיוחדים

בלא הסתכלות מיקרוסקופית נקל לטעות בין בודליופסיס ובין קלדופורה, חוטית או מינים אחרים שמצויים בחופינו. לבודליופסיס צורת התפצלות דיכוטומית אופיינית. לעומתו לקלדופורה התפצלויות דמויות ענפים ולרוב חד-כיווניות, ואילו החוטית אינה מתפצלת כלל.  סימן שדה הוא שלעתים קרובות התאלוס מגולגל סביב עצמו, אבל לזיהוי ודאי רצוי לבדוק במיקרוסקופ ולהבחין  שאין מחיצות בין התאים, גם באזור ההתפצלות.

בית הגידול

הפרטים שנמצאו על ידינו נאספו בחוף שקמונה (חיפה), סמוך לקו השפל, בחלקו התחתון של תחום הכרית. לאחרונה (1998), נתגלו פרטים שהתרבו באקווריום של בית-הספר הימי במכמורת.

ביולוגיה ורבייה

בכמה מינים של בודליופסיס נחקר מחזור החיים ונמצא דומה. תאי המין הנקביים ותאי המין הזכריים, שהם בעלי שני שוטונים, נוצרים על אותו תאלוס.

כאמור, הבודליופסיס הוא אצה רב-גרעינית, חסרת מחיצות, גרעיני התא קטנים יחסית, והעמילופלסטים מכילים בדרך כלל יותר מגרגר עמילן אחד. מבחינת אילן היוחסין נראה שהסוג קרוב גם לטחבון וגם לנפנפת, ואולי הוא אב או אח קדמון של מינים אלו.

עונתיות ותפוצה

ככל הידוע לנו, פרטים של הסוג בודליופסיס הוגדרו בראשונה בחופי ישראל ובים התיכון בעת הכנת ספר זה (המחברת מצאה פרטים אחדים גם בחופי מונקו).  ואולם אין ללמוד מכך  על נדירות או על הופעה חדשה של המין אלא על העדר ידע. הפרט שתצלומו מובא כאן, נאסף בתחום הכרית, בחוף שקמונה. במקומות אחרים בעולם מתואר הבודליופסיס הן בעומק הים (35 מ') והן בתחום הכרית. התפוצה העולמית של המין היא: חופי ארצות הברית, ברזיל ואיים באוקיאנוס השקט.

פירוט המינים

המין שלנו דומה מאוד למין B. pusilla (Collins) Taylor שמצוי באיים הקריביים. ככל הנראה מדובר באותו המין.

bottom of page