top of page

אצות ירוקיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
שלוחית מקסיקנית

Caulerpa mexicana Sonder and Kützing

סיסטמטיקה

מערכת הירוקיות, סדרת השלוחיתאים (Caulerpales), משפחת השלוחיתיים (Caulerpaceae).

פירוש השם

פירוש השם המדעי של הסוג (Caulerpa) הוא גבעול זוחל, שלוחה בעברית, ומכאן השם שלוחית.  שם המין בעברית מחקה את השם המדעי.

תיאור

השלוחית המקסיקנית דומה לשלוחית המשוננת אך עדינה ממנה. המפרצים בין האונות עמוקים יותר מאשר בשלוחית המשוננת והם יוצרים מראה של עלה מורכב. ישנן וריאציות בצורת האצה, אך למרות ריבוי האקוטיפים היא קלה להגדרה. במיקרוסקופ מבחינים בסיבי אורך ורוחב, המשמשים לחיזוק התאלוס. התאלוס כולו עשוי  כתא יחיד, מרובה גרעינים, מרובה כלורופלסטים,  וחסר מחיצות (ציאנופיט).

מידות

אורך התאלוס מגיע עד 25-20 ס"מ, ורוחבו כ1- ס"מ. רוחב הציר שבמרכז התאלוס 2-1 ס"מ.

צבעוניות

אצות ירוקות, נראות בקשת של גוונים מירוק כהה לירוק בהיר, בהתאם לתאורה ולמצב האצה.

סימני היכר מיוחדים

עומק המפרצים בין האונות גדול משליש רוחבם  והם יוצרים מראה של עלה מורכב.

בית הגידול

האצה מצויה על סלעים ובבריכות של תחום הכרית, מצויה גם בעומק; קיימים דיווחים על שלוחית מקסיקנית מעומק של 50 מ' ויותר.

ביולוגיה ורבייה

בדומה לשלוחית האזמלנית.

כלכלה ופולקלור

בשנים האחרונות נפוצו במערב הים התיכון מושבות גדולות של שלוחית דמוית עלים (Caulerpa taxifolia), הדומה מאוד בצורתה לשלוחית מקסיקנית. לא ברור אם אלו פרטים שנדדו ממזרח הים התיכון באופן טבעי, או שהגיעו לים באופן מלאכותי מאקווריונים. בכל מקרה, הנזק לאוכלוסייה המקומית של הצמחים ובעלי החיים במערב הים התיכון הוא רב ומלמד על הרגישות הרבה של מערכות ימיות ושל הים התיכון בפרט לפעילות מעשה ידי אדם.

עונתיות ותפוצה

השלוחית המקסיקנית נפוצה במשך כל השנה. בעונות מסוימות נאכל התאלוס כולו ורק השלוחות נשארות צמודות לסלע ומהן מתחדש הצמח  מאוחר יותר. הסוג נפוץ בעיקר בימים חמים.

פירוט המינים

שם נרדף לשלוחית המקסיקנית הוא C. crassifolia (C. Agardh) J. Agardh. בעולם ידועים כשישים מינים של שלוחית הנפוצים במגוון של בתי גידול: על מצע סלעי, מצע חולי או על מצע בוצי.

bottom of page