top of page

אצות ירוקיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
שלוחית האשכולות

Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh

סיסטמטיקה

מערכת הירוקיות, סדרת השלוחיתאים (Caulerpales), משפחת השלוחיתיים (Caulerpaceae).

פירוש השם

השם המדעי של הסוג (Caulerpa) פירושו גבעול זוחל, שלוחה בעברית, ומכאן השם שלוחית.  שם המין בעברית ובלטינית מתאר אשכול ומתייחס לצורת התאלוס, הכוללת שלפוחיות הנישאות על עוקץ ונראית כאשכול של ענבים ירוקים.

תיאור

שלוחית האשכולות מזכירה בצורתה צבר אשכולות של  ענבים קטנים. ה"גבעול" האופקי (השלוחה) מצמיח כעין ענפים זקופים שעליהם נישאים, על עוקץ קצר, "עלעלים" כדוריים, לעתים מוארכים מעט. המין בכללותו מצטיין בשונות רבה. התת-מין שמופיע בים התיכון עדין יותר מזה המצוי בים סוף או בתעלת סואץ (var. lamourouxii (Turner) Weber-van Bosse).

מידות

הפרטים שנאספו באזורנו קטנים יחסית ומגיעים לאורך של כמה עשרות סנטימטרים. במקומות אחרים בעולם נאספו פרטים שאורך השלוחות שלהם מגיע עד מטר ויותר. אורך הענפים האנכיים לרוב קטן מ10- ס"מ וקוטר השלפוחיות קטן מסנטימטר.

צבעוניות

צבע האצה נע בין ירוק כהה לירוק-דשא.

סימני היכר מיוחדים

צורת השלפוחיות הירוקות המסודרות באשכול מאפיינת את המין.

בית הגידול

שלוחית האשכולות מתוארת מעומק הים, ויורדת עד ל50- מ' לפחות. היא מתוארת גם מבתי גידול חשופים למחצה של תחום הכרית. במצרים היא מופיעה בחברה של פטמית אשונה. המין מתואר ממצע סלעי וממצע חולי.

כלכלה ופולקלור

שלוחית האשכולות, בדומה למינים אחרים של שלוחיות, נאכלת על ידי בני המזרח הרחוק; ריכוז החלבון באצה מגיע ל 20% ממשקלה.

עונתיות ותפוצה

המין תואר לראשונה מאזורנו על ידי פרופ' רייס בשנת 1941, ומאז תואר פעמים ספורות בלבד. תמונתו של הפרט שנאסף על ידה בחופי בירות ועדיין שמור, מיובש, בעשבייה הלאומית בירושלים, מובאת להלן. בעבודת הדוקטור של תקוה אדלשטיין מוזכר המין מעומק הים (1960), ליפקין מתאר אותו ממכמורת (1967, 1971) ובעבודת המוסמך של אהרון דותן (1977) הוא מתואר מהאיים שחף ונחליאלי כמרכיב ברשימה של מינים נפוצים מהירוקיות.

ככל הנראה; המין נדיר ביותר, למרות מוצאו מים סוף, הוא מצוי יותר בצפון הארץ, בעיקר במים עמוקים. ייתכן שהמין פלש מים סוף ולאחר מכן נעלם, ואולי יימצא שוב בעתיד. ידוע על אוכלוסיות נרחבות של המין בעומק בחופי מצרים, סוריה, תורכיה וקפריסין. נשמח לקבל דיווח על הימצאותו בחופים.

כאמור, המין מצוי בים סוף ומאפיין ימים חמים בעולם.

bottom of page