top of page

אצות ירוקיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
שלוחית משוננת

Caulerpa scalpelliformis (Borwn and Turner) C. Agardh

סיסטמטיקה

מערכת הירוקיות, סדרת השלוחיתאים (Caulerpales), משפחת השלוחיתיים (Caulerpaceae).

פירוש השם

השם המדעי של הסוג (Caulerpa) פירושו גבעול זוחל, שלוחה בעברית, ומכאן השם שלוחית.  שם המין בעברית מתייחס לשינון של שפת התאלוס. השם המדעי ניתן גם הוא בשל השינון המזכיר בצורתו סכין מנתחים, סקלפל.

תיאור

לשלוחית המשוננת  תאלוס דמוי עלים סרגליים שטוחים המפורצים לאונות בצורה אחידה. עומק המפרצים מגיע עד כדי שליש מרוחב התאלוס. במיקרוסקופ מבחינים בסיבי אורך ורוחב המשמשים לחיזוק התאלוס. התאלוס כולו עשוי  כתא יחיד, מרובה גרעינים, מרובה כלורופלסטים וחסר מחיצות (ציאנופיט).

מידות

אורך התאלוס דמוי העלה, מגיע ל20-10- ס"מ, ולעתים רחוקות אף יותר. רוחבו הוא כסנטימטר אחד ועומק המפרצים בין האונות מגיע עד כדי שליש מרוחבו.

צבעוניות

לגוף האצה צבע ירוק-דשא, הריזואידים לרוב שקופים.

סימני היכר מיוחדים

ניתן לטעות בין שלוחית מקסיקנית ובין שלוחית משוננת. עומק המפרצים בין האונות של השלוחית המשוננת מגיע עד כדי שליש מרוחב התאלוס. בשלוחית מקסיקנית המפרצים עמוקים יותר.

בית הגידול

המין ידוע מבתי גידול מגוונים, על גבי תשתית סלעית, בחול ובטין. הוא מופיע באזור המשברים, בבריכות ובבורות בתחום הכרית ועד לעומק של 50 מ' בים הפתוח.

ביולוגיה ורבייה

פרטים פורים של שלוחית משוננת נמצאו בחודש דצמבר. פרטים שנתלשו יכולים, במקרים מסוימים, להשלים את גידולם.

כלכלה ופולקלור

בארצות רבות  שמה העממי של השלוחית המשוננת הוא "בת הים הביישנית" (Marine sensitive  plant). שם זה ניתן לה בשל העובדה שכאשר היא מוחזרת למים, לאחר שהתייבשה,  היא קולטת מים רק מצדה האחד ומתקפלת בביישנות כיאה לבת ים צנועה. מינים של שלוחית נאכלים על ידי בני-אדם במספר מקומות בעולם, בעיקר בצפון מזרח אסיה.

עונתיות ותפוצה

ניתן למצוא את השלוחית המשוננת במשך כל השנה. לרוב חוזרים הפרטים מדי שנה לאותו מקום. שרידים של בסיס האצה נשארים בשטח וכנראה נותרים גם שרידי ריזואידים בסלע. התפוצה העולמית כוללת את הים התיכון, האוקיאנוס האטלנטי והאוקיאנוס השקט.

bottom of page