top of page

אצות ירוקיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
חוטית

Chaetomorpha Kützing, 1845

מערכת הירוקיות, סדרת הקלדופוראים (Cladophorales), משפחת הקלדפוריים (Cladophoraceae).

פירוש השם

השם המדעי של הסוג (Chaetomorpha) פירושו דמוי שערה. השם העברי מתייחס לצורתם הבלתי מסועפת של הצמחים, המזכירה חוטים.

תיאור

החוטית נראית כצבר של שערות  ירוקות. כדי לזהות את הסוג והמין יש להיעזר במיקרוסקופ. החוטית עשויה שורה אחת ארוכה של תאים ואין בה הסתעפויות משניות, שלא כמו בקלדופורה. המינים נבדלים זה מזה בגודל התאים, ביחס בין אורך התא לרוחבו, וגם בעובי של דופן התא. התאים גדולים יחסית ומתאפיינים בדופן עבה.

מידות

אורך החוטים מגיע לסנטימטרים אחדים (לעתים עשרות) ורוחבם קטן מחצי מילימטר.

צבעוניות

למיני החוטית גוון ירוק, הנע מירוק כהה לירוק-צהוב.

סימני היכר מיוחדים

להבדיל מירוקיות עדינות אחרות, התאלוס של החוטית לעולם אינו מסועף.

בית הגידול

המינים השונים של החוטית נבדלים זה מזה בבתי הגידול. ניתן למצוא מיני חוטית בתת-כרית וגם באזורים הנחשפים לעתים לאוויר.

ביולוגיה ורבייה

המבנה הפשוט הכולל שורת תאים אחת והעדר פיצול של הענפים מראה על פרימיטיביות ונדיר יחסית אצל אצות מקרופיטיות. הוא מוכר לנו מהחוטית וממין נוסף של אצה הגדלה במים מתוקים (Ulothrix). לסוג מחזור חיים איזומורפי, הרבייה מתרחשת באמצעות תאי מין דו-שוטוניים הנפלטים מתאים חסרי מבנה מיוחד, עובדה נוספת המצביעה על הפרימיטיביות של המין.

עונתיות ותפוצה

חלק מהמינים מצויים בחוף במשך כל השנה ואחרים עונתיים. מינים מספר מצליחים לגדול בסביבות מזוהמות העשירות בנוטריאנטים. הסוג רחב-תפוצה, ידועים כ30- מינים, חלקם בעלי תפוצה עולמית אך ידועים  גם מינים אנדמיים.

פירוט המינים

בשל המבנה הפשוט הגדרת המינים קשה ביותר. ההגדרה נעשית בעיקר על-פי מדידה מיקרוסקופית של אורך התאים. מכיוון שמדובר באוכלוסיית בר ובתאים חיים, הרי שיש הבדלים באורך התא (אפילו על אותו פרט), בשלבים שונים של הגידול או בתנאי סביבה משתנים. לעתים קרובות קיימת חפיפה באורך של חלק מהתאים בין פרטים ממינים שונים ומלאכת ההגדרה כמעט בלתי אפשרית…

ככל הנראה המין הנפוץ ביותר באזורנו הוא חוטית אוורירית: Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützing. אורך הסיבים מגיע עד ל20- ס"מ, ובמיקרוסקופ נראים התאים באורך של עד מילימטר אחד וברוחב של 0.35 מ"מ.  מצויים מינים נוספים.

bottom of page