top of page

אצות ירוקיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
קלדופורה

Cladophora Kützing

מערכת הירוקיות, סדרת הקלדופוראים (Cladophorales), משפחת הקלדפוריים (Cladophoraceae).

פירוש השם

פירוש השם הלטיני (Cladophora): נושאת הענפים, והוא מתאר את ההסתעפויות של היצע הנראות כענפים צדדיים. השם העברי שומר על הצליל של השם הלטיני.

תיאור

אצה ירוקה, חוטית. החוט מורכב משורה אחת של תאים. במיקרוסקופ נראות לאורך החוט הסתעפויות דמויות ענף. אצל חלק מהמינים נוטות כל ההסתעפויות לאותו כיוון, בצדו האחד של הציר המרכזי.

מידות

רוחב התאים מילימטר עד שניים ולעתים קרובות אף פחות ממילימטר אחד, אורכם גדול מרוחבם. אורך הצמח מגיע לסנטימטרים ספורים.

צבעוניות

גוונים שונים של ירוק, מירוק-צהבהב עד לירוק-כחול.

סימני היכר מיוחדים

הסוג קלדופורה כולל מינים רבים. בעבר תוארו כשלוש מאות מינים בחופי הים התיכון, אולם מספרם צומצם בעקבות עבודתו המרשימה של פרופ' ואן דן הוק מהולנד (Hoek, 1963). כאמור, הגדרת המינים קשה בשל המבנה הפשוט, ונעשית במקרים רבים על-פי היחס בין אורך התא לרוחבו (בממוצע) ועל פי מבנה המאחז. בעיה נוספת היא הקושי שבהשוואה למינים שנאספו בעבר וזה מאתיים שנה נשמרים מיובשים בעשביות, ושעל פיהם, נקבעו שמות המינים לראשונה. שיטות מודרניות, כגון בדיקות כרומוזומים ובדיקות חלבון לא ניתן לבצע על רוב הפרטים המיובשים.

בית הגידול

מינים של קלדופורה מצויים בכל תחום הכרית, מעליו ומתחתיו, במגוון בתי גידול.

ביולוגיה ורבייה

הסוג קלדופורה קדום מאוד וידועים מאובנים שלו ממקומות שונים בעולם. ייתכן שעתיקותו יחד עם המבנה הפשוט שלו מסבירים את המגוון הגבוה של המינים בסוג.

במינים שנחקרו עד כה נמצא מחזור חיים איזומורפי. תאי הרבייה של הקלדופורה הם שווי-צורה ובעלי שוטונים. מבחינים ברבייה אל-מינית: באמצעות נבגים, בהנצה ובהתקטעות.

כלכלה ופולקלור

מינים מסוימים של קלדופורה משמשים בצפון-מזרח אירופה לטיפול בכוויות.

עונתיות ותפוצה

ניתן למצוא פרטים שונים של קלדופורה במשך כל חודשי השנה, בעיקר בחורף ובאביב. חלק ממיני הקלדופורה מתפתחים גם במים מתוקים.

פירוט המינים

עד כה תוארו מאזורנו כשלושים מינים של קלדופורה.

Cladophora  pellucida (Hudson) Kützing

Cladophora prolifera (Roth) Kützing

פרופ' ג'אקונה מאיטליה הגדיר מישראל את המין:

Cladophora pseudopellucida van den Hoek קלדופורה אשונה

bottom of page