top of page

אצות ירוקיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
קלדופורה אשונה

Cladophora pseudopellucida

מערכת הירוקיות, סדרת הקלדופוראים (Cladophorales), משפחת הקלדפוריים (Cladophoraceae).

פירוש השם

פירוש השם הלטיני של הסוג (Cladophora) הוא נושאת הענפים. השם העברי שומר על הצליל של השם הלטיני. השם המדעי של המין (pseudopellucida), בתרגום חופשי, הוא דמוי קלדופורה שקופה. בעברית בחרנו את השם קלדופורה אשונה, על שום קשיותה והקושי לנתק אותה מהסלע.

תיאור

קלדופורה אשונה היא אצה המזכירה בצורתה שיחים קטנים בצבע ירוק כהה, הענפים מסועפים פעמים מספר, הסתעפות דיכוטומית או טריכוטומית. התאלוס קשה יחסית ואינו נקרע בקלות כשמנסים לאסוף את האצה. הענפים צפופים אך אינם יוצרים צורת כרית, כמו מינים אחרים של קלדופורה. לקלדופורה אשונה מאחז מפותח בסלע המכיל כמה ריזואידים הנובעים מתא ראשוני אחד. בענפים העליונים אורך התא גדול פי שנים-עשר  עד עשרים מרוחבו.

מידות

אורך הענפים לרוב אינו עולה על 10 ס"מ רוחבם הוא כמילימטר אחד. הענפים העליונים לרוב צרים יותר מהבסיסיים. ממערב הים התיכון מתוארים פרטים גדולים יותר המגיעים עד ל30- ס"מ, אך גם שם אורכם של רוב הפרטים אינו עולה על 10 ס"מ.

צבעוניות

לקלדופורה אשונה  גוון ירוק כהה, נוטה לכחול. גבעולים מבוגרים השוהים זמן רב במים מאבדים לעתים את הפיגמנטים ומקבלים גוון שקוף.

סימני היכר מיוחדים

הקלדופורה האשונה הוא אחד המינים הקלים ביותר לזיהוי מבין הקלדופורות המצויות באזורנו, ניכר בגוון הכהה ובחוזק היחסי של התאלוס.

בית הגידול

קלדופורה אשונה מעדיפה, לרוב, מקומות מוסתרים, ואפשר למצוא אותה בחלקו העליון של תחום הכרית, על השוליים של משטחי הגידוד, אך גם בבורות במקומות מוצלים. ברבים מהבורות שעל הפלטפורמות אפשר למצוא פרט אחד או יותר של קלדופורה.  יש פרטים הנמצאים בעומק, מחופי ארצנו ידועים פרטים בעומק של 40 מ', וממקומות אחרים דווח על מציאות פרטים בעומק של 70 מ'. בספרות מתואר המין כאפיפיט, לעתים הוא משמש פונדקאי לאורגניזמים אחרים.

ביולוגיה ורבייה

הרבייה בקלדופורה  היא באמצעות רביעיות של זואוספורות וזוגות של גאמטות.

קלדופורה  נאכלת על ידי אורגניזמים ימיים, ולעתים קרובות מוצאים פרטים מכורסמים כמעט עד לבסיסם. פרטים אלו הם בעלי כושר התחדשות וגטטיבי.

עונתיות ותפוצה

הקלדופורה האשונה נפוצה מאוד בכל חופי ארצנו. התפוצה העולמית שלה כוללת את הים התיכון והאוקיאנוס האטלנטי, בעיקר החופים הצפוניים של אירופה.

פירוט המינים

ראו פירוט בסוג קלדופורה

bottom of page