top of page

אצות ירוקיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
קלדופורופסיס קרומי

Cladophoropsis membranacea (Hoffman and C.Agardh) Børgesen

מערכת הירוקיות, סדרת הסיפונלאיים (Siphonocladales), משפחת הבלוניים (Valoniaceae). בספרים שונים משויך הקלדופורופסיס למשפחות שונות: לעתים הוא מופיע במשפחת הקלדפוריים (Cladophoraceae), לעתים במשפחת Siphonocaceae, לעתים במשפחת האנדיונמניים (Anadyomeneceae) ולעתים במשפחות אחרות.

 

הסוג קלדופורופסיס הופרד מהסוג קלדופורה בשל תכונות מספר: אופן ההתפצלות של הענפים הצדדיים ותכונת הרב-גרעיניות של הפרטים. יש המציעים לכלול אותו כמשפחה נפרדת, מקבילה, בסדרת הקלדופוראים (Cladophorales).

פירוש השם

שם הסוג מתייחס לשם הסוג שממנו הוא הופרד, קלדופורה. פירוש השם הוא נושאת הענפים.

תיאור

הקלדופורופסיס נראה ככריות ירוקות בהירות ונפוץ באזור מפץ הגלים. הכריות מורכבות מגוש צפוף של גבעולים דקים ומסועפים. האצה מחוברת למצע באמצעות מאחז רב-תאי.  בהסתכלות מיקרוסקופית על צורת ההתפצלות של הענפים הצדדיים רואים שבניגוד לקלדופורה אין מחיצה בין הענף המרכזי לענף הצדדי והם מהווים חטיבה רב-גרעינית אחת. בין המפרקים נראים קרומים היוצרים מחיצות (ראו איור).

מידות

אורך הענפים מגיע ל 6-5 ס"מ. רוחבם קטן ממילימטר אחד.

צבעוניות

ירוק בהיר רך, ההופך לבן בעת ההתייבשות.

סימני היכר מיוחדים

הקלדופורופסיס דומה לקלדופורה בצורתו החיצונית וקל לטעות ביניהם. במיקרוסקופ ניתן לראות  שאין דופן תא בין הגבעול המרכזי לענפים הצדדיים (ציור), בניגוד למיני הקלדופורה. צורת הגוש של האצה אינה מספיקה להגדרה. הגוש המצולם כאן נבדק על ידנו במיקרוסקופ. בלא אמצעים אופטיים נקל לטעות בין הקלדופורופסיס ובין מינים של קלדופורה.

בית הגידול

הקלדופורופסיס מתפתח בתחום העליון של אזור הכרית, לעתים נחשף לאוויר.

ביולוגיה ורבייה

האצה מהווה בית גידול לבעלי-חיים המתחבאים בתוך הכריות הצפופות. תכופות ניתן למצוא עליה אוכלוסיות של סרטנים וחסרי חוליות אחרים. למרות שהאצה נפוצה ביותר, ידוע מעט מאוד על הביולוגיה שלה.

עונתיות ותפוצה

הקלדופורופסיס נמצא בחופינו כמעט בכל חודשי השנה, אך הוא פחות נפוץ בקיץ. הסוג מאפיין ימים טרופיים וסובטרופיים.

מינים קרובים

בסוג קלדופורופסיס ידועים כעשרים מינים. רבים מהם מצויים באזורים שונים של הים התיכון. מין נוסף שתואר בחופי ישראל הוא:

Cladophoropsis modonensis (Kützing) Reinbold

מין אחר של קלדופורופסיס תואר ממצרים:

Cladophoropsis zollingerii (Kützing) Reinbold

= Cladophoropsis javanica (Kützing) Silva

bottom of page