top of page

אצות חומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
נפוחית נפוצה

Colpomenia sinuosa (Mertens and Roth) Derb.s and Solier

סדרת האקטוקרפאים (Ectocarpales), משפחת החלוליתיים (Scytosiphonaceae).

פירוש השם

השם המדעי מתאר את הצורה הקרומית המפורצת של הנפוחית הנפוצה. השם העברי מתייחס לצורתה הנפוחה.

תיאור

נפוחית נפוצה היא אצה כדורית, חלולה, גילדנית וחלקה. לעתים קרובות מכוסה התאלוס בכיסוי רירי מבריק. לרוב מלאה האצה גזים,  תוצרי הפוטוסינתזה. בראשית דרכה הנפוחית קטנה ועגולה ועם הזמן הופכים פני האצה למקופלים ומקומטים. הנפוחית מופיעה כפרט בודד או  בגושים ובקבוצות גדולות. במיקרוסקופ נראה היצע בנוי משתיים או משלוש שכבות תאים. בשכבה העליונה תאים קטנים שבכל אחד מהם כלורופלסט יחיד, שטוח. התאים הפנימיים חסרי כלורופיל.

מידות

קוטר האצה משתנה בהתאם לגילה ולתנאי הסביבה. פרטים גדולים מגיעים עד לכ10- ס”מ. עובי היצע נע בין מילימטר לשלושה.

צבעוניות

צבעה של הנפוחית הנפוצה חום-טבק.

סימני היכר מיוחדים

קל לזהות את הסוג נפוחית על פי צורתו: גוש נפוח שעליו קמטים ושקערוריות. קשה יותר להבחין בין המינים. המין האחר, נפוחית פריגרינה (C. peregrina), נדיר יותר ועדין יותר. יש הבדלים גם בעונות הפעילות של המינים השונים. 

בית הגידול

הנפוחית הנפוצה גדלה בתת-כרית, ולעתים גבוה יותר, בתחום הכרית. כושר העמידות של הנפוחית בתנאי חשיפה נמוך מאוד; פרטים שנחשפים לאוויר נצרבים ונרקבים. מוצאים את הנפוחית כאפיפיטית גם על מינים אחרים של אצות, אולם לרוב היא צומחת ישירות על הסלעים.

ביולוגיה ורבייה

אברי הרבייה מתפתחים בשקעים  זעירים שבהם שערות עקרות אחדות. תאי הרבייה דו-שוטוניים, בעלי תנועה. הנפוחית הנפוצה נצפתה במצב רבייה בעיקר בחודשי האביב. בעקבות הפעילות הפוטוסינתטית שלה מתמלא גוף האצה גזים, לאצה שמתנתקת מהמצע משקל סגולי נמוך הגורם לה לצוף: ייתכן שזה מנגנון תפוצה טוב אם כי במקרים רבים סופה שהיא נזרקת לחוף ומתייבשת.

עונתיות ותפוצה

בעונת הצמיחה ניתן למצוא את הנפוחית הנפוצה בכל חופי ישראל. נראה ששיא הפעילות של המין חל בחודשי החורף והאביב שאז מופיע המין בגלים. תפוצתה העולמית העיקרית של הנפוחית היא בימים חמים, באזורים טרופיים וסובטרופיים. היא מצויה גם בים סוף.

כלכלה ופולקלור

שמה העממי של הנפוחית הנפוצה הוא עגבניית ים, והיא מופיעה בשם זה בכמה פרסומים.

בעבודות שנערכו במקומות שונים בעולם נמצאו בנפוחית הנפוצה חומרים אנטיביוטיים הפעילים נגד חיידקים ונגד פטריות.

פירוט מינים

בעולם נפוצים שני מינים של נפוחית, שנבדלים ביניהם בעובי של  התאלוס ובגודל הצברים המכילים את אברי הרבייה. נפוחית פריגרינה Colpomenia peregrina (Sauvageau) Hamel ונפוחית נפוצה. עיקר תפוצתה העולמית של נפוחית פריגרינה היא באזורים ממוזגים, שם היא גדלה בחודשי החורף והאביב. היא תוארה לראשונה מהאיים הבריטיים בסוף המאה התשע-עשרה, ובעשורים האחרונים - גם מדנמרק ומנורבגיה. לא ברור מדוע היא נפוצה צפונה רק במאה האחרונה. ייתכן שזו תגובה לשינויי אקלים, אולי שינויים בטמפרטורטורת המים, או תגובה לגורם אחר, בלתי ידוע, כגון היעלמות של הרביבור או מין מתחרה אחר (Round, 1981).

bottom of page