top of page

אצות חומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
ציסטנית רייס

Cystoseira rayssiae Ramon

סדרת הפוקאים (Fucales) ,משפחת הציסטניתיים (Cystoseiraceae).

פירוש השם

השם המדעי של הציסטנית (Cystoseira) פירושו שרשרת שלפוחיות, והוא מתאר את כיסי האוויר שביצע. המין ציסטנית רייס הוגדר כמין ייחודי (אנדמי) לאזורנו על ידי דר' אדית רמון (רמון, 1985) ונקרא על שם מורתה פרופ' טשרנה רייס, חוקרת האצות והפטריות.

תיאור

מין זה קטן יותר מן הציסטנית השטוחה, ענפיו גליליים  או משוטחים מעט (לענפים המשוטחים יש עורק מרכזי עדין). הטופול, ההתעבות שבבסיס הענפים, חלק. לעתים מוצאים ענפים מרכזיים בלי הסתעפויות צדדיות. ניתן להבחין בשינויים בעובי הענפים עם התבגרות האצה: הענפים הצעירים דקים וגליליים יותר מן הענפים הבוגרים. המאחז מפותח ובו כמה צירים המובילים לענפים.

מידות

ציסטנית רייס קטנה במידת-מה מציסטנית שטוחה. אורכם של רוב הפרטים שנמצאו נע בין 10 ל30- ס"מ.

צבעוניות

לציסטנית רייס גוונים בהירים של חום וקרם, לעתים הגוון אחיד ולפעמים מבחינים בכתמים. בהתייבשות מקבל התאלוס גוון כהה יותר.

סימני היכר מיוחדים

נקל לטעות בין ציסטנית רייס לבין מינים אחרים של ציסטנית הנפוצים בתחום הכרית. ציסטנית רייס  עדינה יותר, ענפיה דקים, קצרים, וחסרי שלפוחיות אוויר.

בית הגידול

ציסטנית רייס נמצאת בבריכות שבתחום העליון של הכרית, וגם במים עמוקים יותר. לרוב, היא אינה נחשפת ואינה מופיעה במקומות המאופיינים במכות גלים חזקות.

ביולוגיה ורבייה

עם התחלת הצמיחה, מופיעים על התאלוס שקעים המכילים את תאי הרבייה. תאים אלו פזורים ללא סדר לאורך הענפים, צפיפותם עולה עם ההתבגרות, והם משווים לענפים הבוגרים צורה מגובששת, פחות חלקה.

עונתיות ותפוצה

ככל הנראה, ציסטנית רייס היא מין אנדמי למזרח הים התיכון: לחופי לישראל ואולי למצרים. פרטים רבים של המין נאספו אצלנו. ציסטנית רייס היא אצה רב-שנתית, וכל פרט משלים מחזור חיים שלם במשך השנה. ענפים גדולים של ציסטנית רייס  מתפתחים בחופינו בראשית החורף, ולקראת סוף הקיץ הם מגיעים לגודלם המרבי, גבעולים אלו משלימים את פיזור הנבגים ונושרים. בסיסי הענפים  מורחבים, תפוחים וקצרים יותר, אורכם כסנטימטר אחד ורוחבם כ3- מ"מ. הם נשארים צמודים למאחז במשך הקיץ והסתיו עד להתחדשות הענפים בחורף הבא.

פירוט מינים

כאמור לעיל,ככל הנראה, ציסטנית רייס היא מין אנדמי למזרח הים התיכון. המין נפוץ מאוד בחופינו אך עד כה לא פורסם בספרות המדעית, לא תואר בלטינית, ולכן לא הוענק לו מעמד רשמי, מעבר לתיאורו על ידי דר' רמון באנציקלופדיה החי והצומח של ארץ ישראל.  נמליך ודנין מתארות בספרן מין בלתי מוגדר, Cystoseira sp.  ועל פי הציור נראה שהוא ציסטנית רייס.

bottom of page