top of page

אצות אדמומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
דסית

Dasya C. Agardh, 1824

 מחלקת האצות האדומיות (Rhodophyta), סדרת האצעדנאים  (Ceramiales), משפחת הדסיתיים (Dasyaceae).

פירוש השם

השם הלטיני של הסוג (Dasya) פירושו שעיר. השם העברי מחקה את צלילו של השם המדעי.

תיאור

הדסית היא אצה זקופה, רכה ועדינה מאוד. היא נראית כאוסף של פקעיות זעירות הערוכות גושים גושים. הענפים גליליים ומסורגים. הענפים חשופים בבסיסם ונושאים בקצותיהם גוש הדומה לפקעת רכה של חוטים, ולמעשה הוא מכיל סעיפים דקים, בעלי התפצלויות דיכוטומיות וגוון ארגמני.

במיקרוסקופ נראה שהתאלוס עשוי לרוב מ5-4- שורות של תאים, שכל אחד מהם מוביל לענף נפרד.

מידות

קוטר הענפים עד מילימטר אחד. קוטרה של  כל פקעית (פונפון) הוא מילימטרים ספורים. קוטר האצה כולה עשוי להגיע עד ל12- ס"מ ואף יותר.

צבעוניות

האצה אדומה, הגוונים נעים בין אדום-יין לאדום-חום, לעתים דהוי במידת-מה.

סימני היכר מיוחדים

רכותה למגע של האצה היא סימן ההיכר הטוב ביותר שלה, ביחד עם חוסר היציבות של התאלוס: כאשר מוציאים את האצה מן המים היא מאבדת את צורתה הזקופה.

בית הגידול

האצה נפוצה בתחום הכרית, על שולי משטחי הגידוד, ולעתים בבורות.

ביולוגיה ורבייה

בעונת הרביה נראים על הדסית ציסטוקרפים שקופים נושאי קארפוספורות ערוכים בגושים צפופים. נבגי הרביעייה  ערוכים על ענפים מיוחדים המקובצים גם הם לגושים. 

מורכבות המבנה ויופיה של האצה משכו את עיני החוקרים. בין השאר, נערך מחקר העוסק בכיוון הגדילה המרחבי של הדסית. הדגם שתואר מראה על גדילה לוליאנית בשלושה ממדים.

כלכלה ופולקלור

בכמה מינים של דסית נמצאו בניסויי מעבדה חומרים אנטיביוטיים, עובדה המורה על פוטנציאל כלכלי הטמון בדסית.

עונתיות ותפוצה

האצה מצויה בחופינו במשך כל חודשי השנה. הסוג נפוץ בימים ממוזגים ברחבי העולם.

פירוט המינים

הגדרת המינים נעשית לפי סידור הענפים, לפי הפיגמנטים ולפי סימנים נוספים. כמה מן המינים, כמו ,Dasya hutchinsiae נפוצים בכל העולם,  חלקם, כמו ,Dasya baillouviana נפוצים ברחבי הים התיכון ויש גם מינים בעלי תפוצה מקומית. כמו בסוגים רבים אחרים, יש לבצע מחקר נוסף כדי לעמוד על טיבם של המינים המצויים באזורנו. להלן שמותיהם של מינים מספר אשר תוארו מהאזור:

Dasya arbuscula (Dillwyn) C. Agardh

Dasya baillouviana (S. G. Gmelin) Montagne

Dasya corymbifera J. Agardh

Dasya elegans (Martens) C. Agardh

Dasya flocculosa Zanardini

Dasya hutchinsiae Harvey

Dasya ocellata (Grateloup) Harvey

Dasya punicea Meneghini and Zanardini

Dasya rigidula (Kützing) Ardissone

bottom of page