top of page

אצות ירוקיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
אלנית ימית

Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser = Dasycladus clavaeformis (Roth) C. Agardh

מערכת הירוקיות, סדרת האלניתאים (dasycladales), משפחת האלניתיים (dasycladaceae).

פירוש השם

השם המדעי של הסוג (Dasycladus) פירושו ענף שעיר,  שם המין מציין את הצורה, דמוית אלה. בשם העברי מתקשר שם הסוג לצורת התאלוס.

תיאור

האלנית הימית היא אצה גלילית, דמוית אלה, ספוגית, בלתי מסתעפת. האצה מתרחבת מבסיסה כלפי מעלה, עד הקצה העליון, המעוגל. החיבור למסד הוא באמצעות ריזואיד אופקי. בחתך מיקרוסקופי לרוחב האצה נראה ציר מרכזי וסביבו מסודרים סעיפים, המתפצלים לסעיפי משנה (ראו ציור), קצות הסעיפים יוצרים כלפי חוץ משטח קטיפתי. האצה מופיעה, לרוב, בקבוצות בנות פרטים מספר, אך לפעמים גם בקבוצות גדולות.

מידות

גובה האצה נע בין שניים לשבעה ס"מ ורוחבה, בחלקה העליון, מגיע לחמישה עד שבעה מ"מ. במערב הים התיכון מוצאים אלניות גדולות יותר.

צבעוניות

צבעה של האלנית הימית ירוק כהה.

סימני היכר מיוחדים

קל מאוד לזהות את האלנית הימית, שכן אין מינים דומים לה. לעתים קשה למצוא את האלנית משום שהיא מכוסה בחול. פרטים מיובשים שלה צובעים את הנייר בצבע חום.

בית הגידול

האצה מתפתחת באזורים מוצלים ומוגנים,  שתחלופת המים בהם קטנה, כגון לגונות, או בקרקעית בורות. במקומות אחרים בעולם מתוארת האלנית כאצה של מים רדודים, ואולם בים התיכון יש עדויות למציאותה בעומק של 70 מ' ואולי יותר. האלנית הימית נמצאת גם על מצע סלעי וגם בקרקעית חולית. בישראל מצאתי אותה לעתים קרובות בחוף דור-הבונים.

ביולוגיה ורבייה

היצע כולו בנוי כיחידה אחת חסרת מחיצות רוחב. צורת הרבייה היחידה של האלנית היא רבייה מינית. גרעין התא מתחלק בחלוקת הפחתה למספר גרעינים הפלואידיים. הגרעינים נודדים לשלפוחיות זעירות הנוצרות בדורים הפורים שלרוחב האצה. השלפוחיות בעלות גוון כהה, מכילות גרעינים וכלורופלסטים. מכל שלפוחית משתחררים עשרות תאי מין ניידים (דו-שוטוניים). האצה היא דו-ביתית. שני תאי מין שווי גודל מתלכדים לזיגוטה, הנובטת ישירות לתאלוס חדש.

עונתיות ותפוצה

את האלנית ניתן למצוא כמעט בכל חודשי השנה.  תאי מין נצפו בדצמבר. בקפריסין היא נפוצה יותר, בעיקר במקומות מזוהמים מעט. שם היא גדלה במקומות חשופים לקרינת שמש, הפרטים שם גדולים בממוצע מהפרטים המצויים בחופי ישראל. התפוצה העולמית של המין כוללת את הים התיכון והאוקיאנוס האטלנטי.

 

פירוט המינים

למרות השונות בגודל הפרטים, יש מין יחיד בסוג (ולו שני שמות מקבילים).

bottom of page