top of page

אצות חומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
דוקרנית מפוספסת

Dictyota fasciola (Roth) Lamouroux

סדרת הדוקרניתאים (Dictyotales), משפחת הדוקרניתיים (Dictyotaceae). בעבר כללו את הדוקרנית המפוספסת בסוג נוסף במשפחה, דוקרנן (Dilophus). שני הסוגים, שהיה קשה מאוד להבחין ביניהם, מאוחדים כיום  לסוג אחד: דוקרנית (Dictyota).

פירוש השם

השם המדעי של הסוג (Dictyota) פירושו שיח כפול, והוא מתייחס למראה הכללי של הצמח הדיכוטומי. פירוש שם המין הוא סרט קטן והוא מתאר את התאלוס השטוח. השם העברי של האצה מתייחס להסתעפות הדוקרנית האופיינית ולציור העדין שעל התאלוס.

תיאור

דוקרנית מפוספסת  היא אצה שטוחה, המזכירה מאוד בצורתה מינים אחרים של דוקרנית. קצוות היצע מעוגלים והאצה ניצבת זקופה במים. במיקרוסקופ ניתן לראות את מבנה התאלוס: על היצע נראות נקודות שהן למעשה קבוצות של שערות כהות או תאי רבייה. התאלוס עשוי שלוש שכבות, השכבות החיצוניות הן בעלות תאים קטנים ועשירות בכלורופלסטים ואילו השכבה האמצעית, המדולה, בנויה מתאים גדולים חסרי צבע. לפחות בחלק מהאזור המרכזי ניתן להבחין בשתי שורות של תאים גדולים.

מידות

אורך התאלוס של דוקרנית מפוספסת אינו עולה לרוב על 10 ס"מ, רוחבו נע בסביבות 0.5 ס"מ.

צבעוניות

צבע האצה חום, נוטה לירוק-זית, בתוך התאלוס מבחינים בנקודות. כשהאצה טבולה בים יש לה, לעתים קרובות, גוון ירוק-זית זוהר.

סימני היכר מיוחדים

ההפרדה בין הסוג דוקרנית ובין הסוג דוקרנן היא נחלת העבר. ההבדלים ביניהם היו קלים מאוד,  בדוקרנית עשויה המדולה משכבת תאים אחת ובדוקרנן היא עשויה משתי שכבות או יותר. לעתים הקצוות של הדוקרנן נראים מורחבים יותר ובהירים, "דמויי כפית", מעין שלוחות מעוגלות שמהן מתפתח התאלוס הזקוף. סימן שדה זה לא תמיד עולה בקנה אחד עם ההסתכלות המיקרוסקופית, וכאמור הוחלט לאחד את שני הסוגים.

בית הגידול

צמחי דוקרנית מפוספסת גדלים במים רדודים ומגיעים אף לעומק של 8-5 מ', על מגוון של מצעים. המין נפוץ בבורות.

ביולוגיה ורבייה

הדור המיני והדור האל-מיני של הדוקרנית דומים זה לזה. הספורופיט (הדור האל-מיני) הוא דיפלואידי ומכיל נבגי רביעייה. ברוב המינים של הדוקרנית שכיחים הצמחים האל-מיניים וכמעט שלא מוצאים את הדור המיני. אחד ההסברים לתופעה הוא שכנראה בחלק מהצמחים הספורופיטיים לא מתרחשת חלוקת הפחתה, והנבגים הדיפלואידים שנוצרים נובטים ישירות לדור מיני חדש.

צורת ההסתעפות הדוקרנית נוצרת כתוצאה מההתפצלות של התא הקודקודי.

עונתיות ותפוצה

דוקרנית מפוספסת מתחילה להופיע בראשית החורף והיא נפוצה מאוד בחורף ובאביב ונעלמת לקראת הקיץ והסתיו. היא נפוצה בימים חמים.

כלכלה ופולקלור

בעבודה שנעשתה במכון לחקר ימים ואגמים בחיפה, על ידי פרידלנדר ובן אמוץ, נמצאו חומרים דמויי הורמונים צמחיים (ציטוקינינים) בתאלוס של דוקרנית מפוספסת. לחומרים אלו יכולת לזרז נביטה של צמחים. בעבודה זו גם הוכח שאין קושי לגדל  את הדוקרנית באופן מסחרי. 

פירוט מינים

מינים נוספים של דוקרנן אשר תוארו מאזורנו, גם הם מתייחסים כיום על הסוג דוקרנית:

Dilophus mediterraneus Schiffner  דוקרנן ים-תיכוני =

Dilophus spiralis (Montagne) Hamel דוקרנן סלילי =

bottom of page