top of page

אצות חומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
חוצפרי

Ectocarpus Lyngbye, 1819

סדרת החוצפריאים (Ectocarpales), משפחת החוצפרייים (Ectocarpaceae).

פירוש השם

פירוש השם המדעי של הסוג הוא חיצון הפרי. שם זה ניתן לסוג בשל העובדה שהנבגים מתהווים על או בקצות החוטים של היצע, כאברים נפרדים. בספרו מכמני הים כינה דר' כרמין את הסוג אקטוקרפוס בשם העברי "חיצון הפרי", ובעקבותיו בחרנו את השם חוצפרי.

תיאור

החוצפרי היא אצה זעירה, כדי לעמוד על טיבה יש להיעזר במיקרוסקופ. היצע של החוצפרי מורכב משורות של תאים מוארכים היוצרים חוטים מפוצלים. קצות החוטים הופכים למנבגים. חלקו של הצמח שרוע וחלקו מזדקף מעט. בפרקים ובבסיס החוטים מבחינים בגופיפי צבע ירוקים. הסיבים ריריים וחלקים למגע.

מידות

פרטים גדולים מגיעים לאורך של סנטימטרים אחדים. רוחב החוטים קטן ממילימטר אחד.

צבעוניות

הגוונים של האצה נעים בין חום כהה, כמעט שחור עד לצהוב. במיקרוסקופ התאלוס הבודד שקוף.

סימני היכר מיוחדים

הגדרת המינים מחייבת הסתכלות מיקרוסקופית. בשדה נראה החוצפרי כערימה של חוטי משי.

בית הגידול

מינים רבים של חוצפרי מופיעים כאפיפיטים על אצות ובעלי חיים. הריזואידים מסוגלים להיכנס לבין התאים של הפונדקאי ולהיאחז בו. צמחי חוצפרי גדלים לעתים קרובות בחלקו העליון של אזור הכרית במקום שבו הם נחשפים לאוויר. לעתים קרובות ניתן למצוא בסביבתם אצות כחוליות.

ביולוגיה ורבייה

החוצפרי הוא צמח אואוגמי, הרבייה המינית מתרחשת באמצעות תאי מין שווים בצורתם ובגודלם. אחדים מהם, בעיקר הנקביים, נדבקים אל הסלע או לפונדקאי, תאי המין הזכריים שטים, מגיעים לתאים הנקביים, מתמזגים אתם ומתחילים לגדול. למרות שהחוצפרי אינו מרשים בצורתו החיצונית, חשיבותו במערכת האקולוגית של הכרית גדולה מאחר שמינים רבים של דגים ניזונים ממנו.

עונתיות ותפוצה

צמחי החוצפרי נפוצים מאוד ונמצאים בחופינו במשך כל השנה. לסוג תפוצה עולמית רחבה מאוד, בעיקר בימים חמים.

פירוט מינים

מינים מספר של חוצפרי דווחו ממצרים, מתורכיה ומלבנון. מחופי ישראל יש בידנו מעט דיווחים. כשישה מינים תוארו עד כה מחופי ישראל: נמליך ודנין בספרן אצות ים בישראל, מתארות את המין:,Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye =Ectocarpus confervoides Le Jolis מין זה, מצוי בכל חודשי השנה, הוא כנראה המין הנפוץ ביותר אצלנו. תקווה אדלשטיין, בעבודתה על אצות העומק מתארת את  Ectocarpus virescens Thuret, מין הנפוץ בימים חמים, מעומק של כ30- מ'. 

bottom of page