top of page

אצות אדמומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
גלידן צפוף

Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis

מחלקת האצות האדומיות (Rhodophyta), סדרת גלידנאים (Gelidiales) משפחת הגלידיים (Gelidiaceae).

פירוש השם

השם המדעי של הסוג (Gelidium) פירושו מקפא (ג'לטין). השם העברי מחקה את הצליל של השם הלטיני ומזכיר גלידה. שם המין בעברית, צפוף, מתאר את הצורה הכללית של השיח. פירוש השם המדעי של המין (crinale) הוא דמוי שערות.

תיאור

הגליגן הצפוף היא אצה בעלת תאלוס מאורך, גלילי. לעיתים משוטח מעט, ההתפצלות אירגולרית, חסרת צורה קבועה. מהציר המרכזי נוצרות הסתעפויות משנה קצרות יותר לשני הכיוונים, לרוב שתיים נגדיות מכל מפרק. בצורתה הכללית נראית האצה כגוש דמוי שיח של ענפים צפופים. לפעמים המין יוצר שטיח על פני השטח.

מידות

עובי התאלוס נע בין מילימטר אחד למילימטרים ספורים. במקומות אחרים בעולם הוא מגיע עד לרוחב של 5 מ"מ. לרוב אורכו  הוא 3-2 ס"מ אך מגיע גם עד 4 ס"מ.

צבעוניות

צבע האצה אדום  - אדום כהה או אדום-חום.

סימני היכר מיוחדים

פרטים גדולים במיוחד של גלידן צפוף מזכירים בצורתם רבנוצה אדמוני ונקל לטעות ביניהם. ההבחנה בין הסוג גלידן והסוג רבנוצה נעשית על פי מספר הפתחים של גוף הפרי (הציסטוקרפ). הציסטוקרפ של הגלידן הוא דו-כיווני (bilocular) ולו חללים משני צדיו, ואילו לרבנוצה יש פתח יחיד. קשה מאוד למצוא בטבע גופי פרי וכאמור, באין גופי פרי קשה מאוד להגדיר בוודאות את המין. בין שני הסוגים קיים הבדל גם בריזואיד הראשוני: אצל הרבנוצה הוא נובע מהתאים שבחלקו הפנימי של התאלוס ואילו בגלידן מהתאים החיצוניים. גם סימן זה קשה מאוד לצפייה בטבע. יש הבדל מסוים בין חתך הרוחב של הגלידן לזה של הרבנוצה: בגלידן מצויים תאי חיבור קטנים רק בקורטקס ואצל הרבנוצה בכל המדולה. ברוב הספרים העוסקים בנושא יש הסכמה בין החוקרים ששני המינים דומים עד כדי בלבול וקשים ביותר להגדרה (ראו גם, Dixson and Irvine, 1977; Kapraun, 1980).

בית הגידול

גלידן צפוף מופיע בבריכות של אזור הכרית, לרוב קרוב לשוליים ולעתים בעומק. נמצאו פרטים אפיפיטיים על מינים אחרים של אצות.

ביולוגיה ורבייה

אין ידע מספיק על מחזור החיים של הגלידן אף כי הסוג משמש  כצמח אגר חשוב בעולם. הגלידן הוא הצמח הראשון שממנו החלו להפיק אגר באופן מסחרי במאה השבע-עשרה.  

כלכלה ופולקלור

הסוג גלידן משמש כאמור מקור להפקת אגר. לחלק מהמינים של הגלידן סגולות מרפא, ביפן הם משמשים לטיפול בכוויות.

עונתיות ותפוצה

הצמח רב-שנתי, בים נצפו פרטים בני שלוש שנים, אולם לרוב משך הקיום של תאלוס בודד הוא עונה אחת.

פירוט המינים

בספרות מתוארים מאזורנו כמה מינים של גלידן. התיאורים חלקיים ואין ספק שהם מקריים ומעידים יותר על הידע של החוקרים מאשר על תפוצת המינים. מינים שתוארו ממצרים ומלבנון סביר שיימצאו גם בחופי ישראל, אם יימצאו כאן אנשים שידעו להגדיר את המין. שלושת המינים שתוארו פעמים רבות מאזורנו הם:

Gelidium latifolium (Greville.) Bornet and Thuret  (גלידן דו-קרני)

=Gelidium corneum Hudson

Gelidium pectinatum (Schousboe) Montagne

Gelidium melanoideum(Schousboe) Bornet

מינים נוספים שנזכרו:

Gelidium pulchellum (Turner) Kützing

Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis

= Gelidium crinale (Turner ) Gaillon

Gelidium spathulatum (Kützing) Bornet.

bottom of page