top of page

אצות אדמומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
אגרית (דלזיף) נאכלת

Gracilaria bursa-pastoris (S. G. Gmelin) Silva

מחלקת האצות האדומיות (Rhodophyta), סדרת הסגוליתאים (Gigartinales), משפחת הדלזיפיים (Gracilariaceae).

פירוש השם

לסוג Gracilaria  שני שמות עבריים, דלזיף ואגרית. השם הנזכר באנציקלופדיה "החי והצומח של ארץ ישראל" הוא דלזיף, תרגומו של השם הלטיני, שפירושו דק או דקיק והוא מתאר את גבעולי האצה. השם השני, אגרית, הוא תרגומו של השם היפני, והוא מבטא את ערכה  הכלכלי של האצה כמקור להפקת אגר. שם זה מלמד על תכונותיה החשובות של האצה ועל כן מומלץ לדעתי להשתמש בו. למין המתואר כאן (Gracilaria bursa-pastoris) בחרנו לקרוא בעברית, אגרית נאכלת בשל טעמו הערב.

תיאור

האגרית הנאכלת היא אצה סחוסית מוארכת, בעלת יצע גלילי, שטוח מעט ומסועף באופן בלתי רגולרי. הענפים הצדדיים לרוב גדולים ואורכם דומה לזה של  הענפים הבסיסיים. בחתך רוחב של הגבעול נראית שכבת קורטקס חיצונית בת 6-2 שורות של תאים קטנים, צפופים ועשירים בפיגמנטים. המדולה, השכבה הפנימית  עשויה תאים גדולים (250 עד 450 מיקרון) חסרי פיגמנטים. בפרטים פורים  מבחינים בתאי מין בצדו החיצוני של הקורטקס. בכל הפרטים מבחינים בשערות מיקרוסקופיות.

מידות

קוטר הענפים נע בין 3-1 מ"מ ולרוב (אם לא נאכלו) הם מחודדים בבסיסם. אורך האצה מגיע עד 20 ס"מ אולם לרוב הוא נע בין חמישה לחמישה עשר ס"מ.

צבעוניות

הגוונים נעים בין ירקרק בהיר לאדום עז. הגוון תלוי במידת התאורה. יש שמוצאים על אותו ענף  גוונים שונים.

סימני היכר מיוחדים

הגדרת המינים קשה, שכן המין מופיע בטבע בצורות שונות  (וריאביליות גבוהה). להגדרה ודאית יש צורך בתאי רבייה אשר לא תמיד נמצאים על הצמח.

בית הגידול

האגרית מצויה בבורות ובבריכות של תחום הכרית. נראה שיש לאצה העדפה מסוימת לפינות מוצלות. נמצאו פרטים בעומק של עד 15 מ'.

ביולוגיה ורבייה

גופי הפרי יושבים על הענפים ונראים כקונוסים מעובים. צבעם של גופי הפרי ושל נבגי הרביעייה  אדום כהה. גדילה של נבגים נעשית בגושים מתחת לשכבת התאים החיצונית.

כלכלה ופולקלור

במאה העשרים תפסה האגרית  את מקומו של הגלידן כמקור החשוב ביותר להפקת אגר. לשם כך מגדלים אותה בצ'ילה, בפיליפינים, בדרום אפריקה וביפן. בישראל מגדלים את האגרית ומשתמשים בה לצורכי מחקר וכן למאכל ולהפקת אגר.

ביפן משתמשים באגרית גם כצמח מרפא - היא משמשת  לריפוי כוויות ולטיפול בהצטננות.

עונתיות ותפוצה

האגרית מצויה בחוף כמעט כל השנה, לרוב עם גופי פרי. ישנם פרטים המוכרים מספר שנים מאותו מקום. נראה שפרטים רבים מאריכים ימים מעבר לשנה.

פירוט המינים

כאמור לעיל, הסוג אגרית קשה להגדרה. מינים נוספים מוזכרים מאזורנו, ממצרים ומתורכיה. למרות חשיבותו הכלכלית של המין טרם נערך בישראל סקר חופים יסודי ללימוד המינים המצויים אצלנו.

Gracilaria arcuata Zanardini (דלזיף קשתי)

Gracilaria armata (C. Agardh) J. Agardh

Gracilaria bursa pastoris (S. G. Gmelin) Silva = Gracilaria compressa (C. Agardh) Greville (אגרית נאכלת)

Gracilaria conferta (Schoesboe) J. and G. Feldmann

Gracilaria dendroides Garguilo, De Masi et Tripodi

Gracilaria disticha (J. Agardh) J. Agardh

Gracilaria dura (C. Agardh) J. Agardh

bottom of page