top of page

אצות אדמומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
בת אורן קשתית

Halopithys incurvus (Hudson) Batters

מחלקת האצות האדומיות (Rhodophyta), סדרת הסגוליתאים (Gigartinales), משפחת הפילופוריים (Phyllophoraceae).

פירוש השם

חלקו הראשון של השם המדעי של הסוג (Gymnogongrus) פירושו מעורטל, והוא מתייחס לצורה החלקה, חסרת השערות של התאלוס. חלקו השני של השם מתאר את צורתו המתעגלת של התאלוס. שם המין מוקדש לחוקרת אצות אנגלייה, A. W. Griffiths. השם העברי מתייחס לצורתה הכללית המתעגלת של האצה ולצפיפות ההתפצלויות הדיכוטומיות.

תיאור

החוגה המתפצלת היא אצה קטנה, בעלת ענפים קירחים וסחוסיים, המתאפיינים בהתפצלויות דיכוטומיות תכופות. לאורך תאלוס בטווח סנטימטר או שניים מבחינים בחמש או בשש התפצלויות, פחות או יותר באותו מישור. ההתפצלויות הרבות גורמות לכך שמענף יחיד מתקבלים ענפים רבים, וההתרחבות משווה לתאלוס מראה מעוגל. קצות הענפים מעוגלים.  בהסתכלות מיקרוסקופית על חתך רוחב ביצע מבחינים בהבדל בסידור התאים במרכז התאלוס ובהיקפו: התאים הפנימיים גדולים, בהירים ומעוגלים ואילו בהיקף נראות כמה שורות (6-4) של תאים קטנים, מסודרים וצפופים.

מידות

אורכם של התאלוסים שמצאנו הגיע לגודל של כ2- ס"מ, אך לפי הספרות נראה שהאצה יכולה להגיע גם עד לחמישה ס"מ. רוחב הענפים נע בסביבות חצי מילימטר.

צבעוניות

הגוונים של האצה לרוב כהים, הם נעים בין אדום עז לשחור או שחור-חום.

סימני היכר מיוחדים

סימן ההיכר המובהק של החוגה הוא ההתפצלויות הדיכוטומיות הצפופות שגורמות להתרחבות הענפים.

בית הגידול

מצאנו את האצה בבתי גידול מוצלים, בבורות ובמערות. ייתכן שהיא מצויה במקומות נוספים, אך בשל מיעוט המידע קשה לדעת בבטחה. במקומות אחרים בעולם היא תוארה גם כאפיפיטית וכמוכנה לסבול כיסוי חול, בתנאי שהמצע סלעי.

ביולוגיה ורבייה

אברי הרבייה מופיעים כל השנה והם מצויים בבסיס ההסתעפויות של התאלוס. צבעם כהה והם מכילים תאי מין. מחזור החיים של החוגה אינו רגיל, הגאמטופיט והספרופיט נפרדים זה מזה וכל אחד מהם עובר לחוד  שלב של רבייה מינית. לא נמצאו נבגים הנוצרים מחלוקה אל-מינית של תא אם לתאי בת, אלא רק תאי מין.

עונתיות ותפוצה

נראה שניתן למצוא את החוגה בכל חודשי השנה.  לעתים האצות נעלמות, אולי כתוצאה של פעילות אכילה של דגים או גורמים אחרים ואחר כך מופיעות שוב באותם מקומות. התפוצה העולמית העיקרית של המין היא בים התיכון, יש הטוענים שהמין אנדמי לים התיכון אם כי יש דיווחים על המצאותו גם מחופי האיים הקנריים ומברזיל.

פירוט המינים  

ככל הידוע לנו, זה המין היחיד של חוגה שתואר עד כה מאזורנו.

bottom of page