top of page

אצות אדמומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
קרומית

Halymenia C. Agardh, 1817

 מחלקת האצות האדומיות (Rhodophyta), סדרת הסגוליתאים (Gigartinales), משפחת הקרומיתיים (Halymeniaceae).

פירוש השם

פירוש השם המדעי של הסוג (Halymenia) הוא קרום הים, על שום צורתו השטוחה והגוון השקוף. בעקבותיו ניתן השם העברי.

תיאור

הקרומית היא אצה זקופה, קרומית, חלקה ומפוצלת בשוליה. היצע ג'לטיני, מבריק וגמיש. השוליים מפוצלים לאונות צרות ורחבות, ויש שאונות מצויות גם על פני שטח האצה ולא בשוליים בלבד. האצות מחוברות למצע באמצעות מאחז דמוי דיסקית.

מידות

גובהה של קרומית אדומה (H. floresia), שתוארה רבות מחופינו, מגיע עד 30 ס"מ; ככל הנראה, בעומק ניתן למצוא פרטים גדולים יותר. מינים אחרים, שתוארו על ידי פרופ' אלים ממצרים הם קטנים יותר ומגיעים עד 10 ס"מ.

צבעוניות

אדום עז, לפעמים עם נטייה לירקרק.

סימני היכר מיוחדים

אצה רקועה (שטוחה), גדולה ואדומה.

בית הגידול

הקרומית גדלה על סלעים בעומק של 2-1 מ' ואף יותר, יש עדויות למציאותה בעומקים של 30 ואף 50 מ'.

ביולוגיה ורבייה

גופי הפרי, הציסטוקרפים, מפוזרים על פני כל האצה. הם נראים ככדורונים כהי  צבע.

כלכלה ופולקלור

הצבע האדום של האצה שימש את הרומאים להכנת תמונות, אם כי הוא דוהה עם הזמן בעיקר עקב חשיפה לאוויר. לא ידוע הרבה על העדפות אכילה של אוכלי צמחים לגביה, אך ידוע שבפיליפינים האצה נאכלת על ידי התושבים.

עונתיות ותפוצה

נמליך ודנין מצאו כמויות גדולות של האצה בחודשים מאי עד נובמבר, אך גם באפריל ובדצמבר. ידועים איסופים של האצה ממצרים ומתורכיה.

אצה מרשימה זו תועדה בספרים ובאוספים רבים. בעשבייה בירושלים מצויים יותר מעשרה פרטים של המינים השונים. נמליך ודנין מתארות: "מצאנו אותה בשפע" אך לי היא לא נזדמנה מעולם. ככל הידוע לי, היא לא נצפתה בחופינו בעשרים השנים האחרונות וקיים חשש רב שהיא נכחדה מחופי ארצנו. פרטים רבים נאספו בעבר בחופי תל אביב-יפו, אשר מזמן אי אפשר להגדירם כבתי גידול טבעיים. לא ברור אם ההיעלמות קשורה בהרס בתי גידול חופיים, או בהופעה של אוכל צמחים (אולי אחד המינים שהגיעו מים סוף), או בסיבה אחרת. אני מקווה ששורות אלו לא ישמשו לה הספד אלא יעזרו להגדירה כאשר תימצא בעתיד.

לסוג קרומית תפוצה עולמית בימים חמים.

פירוט המינים

שני המינים שעליהם יש הכי הרבה עדויות מחופי ישראל, והם גם נמצאו על ידי תקוה אדלשטיין במפרץ חיפה בעומק הים הם: קרומית אדומה (H. floresia (Clemente) C. Agardh) וקרומית דו-קרנית (H. dichotoma (Clemente) C. Agardh).

bottom of page