top of page

אצות אדמומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
ענפית כוכבית

Hypnea cornuta (K.tzing) J. Agardh

 מחלקת האצות האדומיות (Rhodophyta), סדרת הסגוליתאים (Gigartinales), משפחת הענפיתיים (Hypneaceae).

פירוש השם

השם העברי מתאר את צורת התאלוס שמזכיר בצורתו ענף עם עלים. שם המין מתייחס לשערות הכוכביות שמלוות את התאלוס. בשם המדעי, שם הסוג הוא טחבי, דמוי טחב, ושם המין מתאר את הקרניים של השערות הכוכביות.

תיאור

הענפית הכוכבית דומה בצורתה הכללית לענפית האנקולים. לעתים ניתן למצוא את שני המינים יחד, אולם בדרך כלל הענפית הכוכבית תופסת בתי גידול קיצוניים יותר. לרוב ענפי הענפית הכוכבית דקים יותר מאלו של ענפית האנקולים ועליהם יושבות שערות כוכביות בנות שתיים או שלוש קרניים. כדי להבחין בפרטי הקרניים יש להיעזר במגדלת.

מידות

אורך האצה מגיע עד 20 ס"מ,  רוחב הענפים נע בסביבות מילימטר אחד.

צבעוניות

הגוונים נוטים מירוק-זית ועד לחום או לקרם בהיר, כמעט חסר צבע.

סימני היכר מיוחדים

יש דמיון רב בין ענפית כוכבית ובין ענפית האנקולים, הנפוצה יותר. המין נבדל בצורתו הכללית, הענפים דקים יותר ולא מאונקלים, אולם הסימן הטוב ביותר לזיהוי הן השערות הכוכביות. גם בלי מגדלת ניתן להבחין בהן; ניעור של האצה מותיר אותן בכף היד.

בית הגידול

הענפית הכוכבית עמידה מאוד בפני תנאים קיצוניים. היא מתקיימת בגבים שתחלופת המים בתוכם נמוכה והמתמלאים רק במי הגלים. בגבים אלו משתנה הטמפרטורה, עולה רמת המליחות ומסיסות הגזים בתוכם יורדת ומגיעה לערכים קיצוניים. הענפית הכוכבית נמצאת גם  באזורים מזוהמים במי ביוב, ולעתים היא מצויה גם בבורות ובבריכות שעל משטחי הגידוד, לרוב לא בקו השוליים הראשון בשונה מענפית האנקולים.

ביולוגיה ורבייה

בענפית מתקיים חילוף דורות משולש.

עונתיות ותפוצה

ניתן למצוא את הענפית הכוכבית כמעט בכל חופי הארץ, כל השנה, ובעיקר בקיץ.

ענפית כוכבית היא אחת מן הצמחים שהיגרו לאזורנו מים סוף, דרך תעלת סואץ. למרות היותה חדשה באזור היא תפסה מקום מכובד בחופינו. ייתכן שעמידותה הרבה בתנאים קיצוניים (חום) מקורה בבית הגידול הראשוני שלה, שם המים יותר חמים ומלוחים.

פירוט המינים

 מלבד ענפית האנקולים, מצויים כנראה בחופינו מינים נוספים ונדירים יותר של ענפית, אולם אלו טרם הוגדרו, כגון  Hypnea cervicornis J. Agardh , שתוארה על ידי דר' לונדברג משבי ציון, וHypnea harveyi Kützing-, שתוארה על ידי פרופ' אלים ממצרים.

bottom of page