top of page

אצות אדמומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
גנית מאדימה

Jania rubens (Linnaeus) Lamouroux

 מחלקת האצות האדומיות (Rhodophyta), סדרת האלמוגיתאים  (Corallinales), משפחת האלמוגיתיים (Corallinaceae).

פירוש השם

בשמו המדעי של הסוג (Jania) מהדהד שמו של האל יאנוס (Janus) בעל שני הפנים, מן המיתולוגיה הרומאית. השם העברי מחקה את הצליל של השם המדעי ואף מרמז על התפוצה הרבה (כעין גן) של הגנית בתחום הכרית. שם המין, בעברית ובלטינית, מתאר את הגוון של האצה.

תיאור

הגנית המאדימה היא אצה גירית אשונה, עשויה סבך של צינורות דקים בגוני ורוד-לבן. הגנית עשויה פרקים פרקים מוארכים. ההסתעפויות דיכוטומיות. צורתה הכללית היא כשל שיח עגלגל צפוף. פרטים הנפלטים לחוף או נחשפים לאוויר לזמן ממושך מאבדים את הגוון הוורוד והופכים לבנים. כדי לעמוד על המבנה האנטומי שלה  בעזרת מיקרוסקופ, יש להמיס תחילה את הגיר באמצעות חומצה.

מידות

אורך הפרקים הוא כחצי מילימטר ורוחבם קטן מזה. גובהם של חלק מגושי האצה מגיע עד חמישה ס"מ, אבל לרוב הם נמוכים יותר.

צבעוניות

הגוונים של האצה נעים בין ורוד ללבן. לאחר ההתייבשות ובחשיפה מרובה לשמש מתפרקים הפיגמנטים והפרטים הופכים לבנים.

סימני היכר מיוחדים

גנית מאדימה היא האצה הנפוצה ביותר בתחום הכרית של חופי ישראל. ניתן אולי לטעות בינה לבין שכנתה האלמוגנית, אך ההסתעפויות של הגנית דיכוטומיות והגבעולים דקים יותר. יש גם הבדלים בבית הגידול, טווח התפוצה של הגנית ביחס לאלמוגנית הוא רחב יותר, וכן פרטים רבים אפיפיטים על אצות אחרות. לעתים ניתן למצוא את שני המינים זה על יד זה.

בית הגידול

האצה נפוצה מאוד בתחום הכרית, אך אפשר למצוא אותה גם בעומק. גנית מאדימה מתפתחת גם על סלעים וגם על אצות אחרות. היא אגרסיבית מאוד בהשתלטותה  על מינים אחרים בכרית. כל אצה שמאטה את קצב הגידול שלה צפויה להתכסות בגנית. לעתים קרובות ניתן למצוא בתוך הגוש הצפוף של הגנית שרידים של מין אחר שזו השתלטה עליו.

ביולוגיה ורבייה

הספורופיט והגאמטופיט דומים מאוד בצורתם, אם כי בשלב הווגטטיבי ניכרת התרחבות מסוימת במפרקים. אברי הרבייה המיניים, וכן נבגי הרביעייה, נמצאים בתוך גופים גירניים סגורים. הגופים המכילים תאי מין זכריים נמצאים תמיד בקצות הענפים, ואילו גופי הפרי האחרים מצויים לעתים בין הענפים ולעתים בקצותיהם. באנגליה מצאו שמחזור החיים של הגנית המאדימה הוא חד-שנתי, הפרטים הצעירים  מופיעים באביב, שיא הרבייה מתרחש בקיץ, וחוזר חלילה. לא ברור אם גם אצלנו מתרחש מחזור החיים באותן עונות.

מחקרים רבים נעשו על האצה במקומות שונים בעולם ובהם עבודות שעוסקות במבנה ובפיזיולוגיה שלה. מעניינת מאוד אסטרטגיית החיים של הגנית, המאפשרת לה להיות כה אופורטוניסטית ונפוצה בבית הגידול שלה. בין השאר נתגלה שהיא בעלת יכולת מרשימה לקלוט זרחן מהמים: ב-25% יותר מהר מאשר מינים אחרים.

כלכלה ופולקלור

בברזיל השתמשו במינים של גנית לטיפול בוויסות רמת הסוכר בדם. הגנית היא אצה עתיקת יומין, ידועים מאובנים שלה המתוארכים לתקופת הקרטיקון, מלפני שמונים מליוני שנים. הרבצת הגיר בענפים אפשרה את שימורה של האצה בצורה טובה יחסית לאצות אחרות.

עונתיות ותפוצה

כאמור לעיל, גנית מאדימה היא האצה הנפוצה ביותר בתחום הכרית בחופינו. והיא מצויה בחוף במשך כל השנה.  למין תפוצה עולמית רחבה, הוא נפוץ בים התיכון, באוקיאנוס האטלנטי, באוקיאנוס ההודי ובאוקיאנוס השקט.

פירוט המינים

מינים נוספים שדווחו מאזורנו מופיעים להלן. בעבודה מקיפה שנעשתה באנגליה (Irvine and Chamberlain, 1988) נטו החוקרים לאחד את המינים בשל השונות הרבה וסיבות אחרות. לפיהם, Jania corniculata וגם  Jania  longifurca  הן כנראה תת-מינים של Jania rubens .

Jania adhaerens Lamouroux

Jania corniculata (Linné) Lamouroux

Jania longifurca Zanardini

Jania micrarthrodia Lamouroux

bottom of page