top of page

אצות אדמומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
פטמית רכה

Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux

מחלקת האצות האדומיות (Rhodophyta), סדרת האצעדנאים  (Ceramiales), משפחת הרודומליים (Rhodomelaceae).

פירוש השם

הסוג (Laurencia) נקרא על שמו של החוקר הצרפתי M. de La Laurencia. שם המין (obtusa) מתייחס לפטמות המופיעות על התאלוס. שם הסוג בעברית מתייחס לצורת הפטמות, ושם המין לרכות היחסית  של אצה זו (להבדיל מהמין השני, פטמית אשונה).

תיאור

הפטמית הרכה היא אצה סחוסית בעלת פטמות מוארכות ורכות. ראש הפטמה כתום ומעוגל. בהתבוננות מיקרוסקופית ניתן לראות שראש הפטמה שקוע ובמרכזו מצויה ציצת שיער.

מידות

הפטמית הרכה קטנה יותר מהפטמית האשונה ואורכה מגיע עד ל5- ס"מ, לעתים פחות. במקומות אחרים בעולם מגיעה האצה לגודל רב יותר.

צבעוניות

גושים קטנים  בגוונים של חום בהיר עד ורוד.

סימני היכר מיוחדים

נקל להתבלבל בין פטמית רכה לכונדרית ובין פטמית דקה לפטמית אשונה. הכונדרית מתאפיינת בזר של פטמות זעירות, אופייניות מאוד, הערוכות מסביב לפטמה הראשית. הענפים של הפטמית הרכה דלילים ורכים יותר מענפיה של הפטמית האשונה, וכאשר מוציאים אותה מן המים ענפיה מתכופפים.

בית הגידול

פטמית רכה נמצאת בבורות שבכרית  ובתת-כרית. תקוה אדלשטיין מצאה פרטים שלה עד לעומק של 80 מ'.

ביולוגיה ורבייה

לפטמית מחזור חיים משולש. נבגי הרביעייה  ערוכים בדורים ויוצרים טבעת בריחוק-מה מקודקוד הפטמה.

כלכלה ופולקלור

עבודות רבות יחסית נעשו על החומרים המצויים בפטמית רכה. נמצאו בה חומרים אטיביוטיים, וכן חומרים המעכבים חלוקות תא והתפתחות של יצורים ימיים, בהם קיפודי ים.

בפטמית רכה נמצאו תמציות  הרעילות גם לחרקים, דבר המצביע על אופציות כלכליות ליצור חומרי הדברה. בדיקה שנערכה בירדן, עם פרטים שנאספו בים סוף, מראה על פוטנציאל להפקת אגר משני המינים, הפטמית האשונה והפטמית הרכה.

עונתיות ותפוצה

מין זה נדיר יותר מן הפטמית האשונה, אף כי ניתן למצוא גם  אותו במשך כל השנה. למין תפוצה עולמית רחבה, בעיקר בימים חמים. הוא נפוץ בים התיכון, באוקיאנוס האטלנטי באוקיאנוס ההודי ובאוקיאנוס השקט.

פירוט המינים

ראו פירוט בערך פטמית אשונה.

bottom of page