top of page

אצות אדמומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
דפדפון הדרגשים

Lithophyllum frondosum (Dufour) Furnari Cormaci & Alongi

 מחלקת האצות האדומיות (Rhodophyta), סדרת האלמוגיתאים (Corallinales), משפחת האלמוגיתניים (Corallinaceae).

בעבודת מחקר שבוצעה באחרונה הסתבר שהמין הים תיכוני הידוע בשם Pseudolithophyllum expansum הוא למעשה המין הידוע בשם Lithophyllum frondosum  (Furneri et al., 1996).

פירוש השם

השם המדעי של הסוג (Lithophyllum) פירושו דמוי אבן, והשם המדעי של המין (frondosum) פירושו עלעלי. השם העברי מתאר את מבנה התאלוס הנוקשה של האצה, שהוא דמוי מדפים - דרגשים. למרות ששמו הלטיני של דפדפון הדרגשים שונה, ומכיוון שאין עדיין בעברית שם לסוג ,Lithophyllum נראה לי שכדאי לשמור על השם העברי דפדפון.

תיאור

דפדפון הדרגשים היא אצה גירנית, שטוחה, קשה למגע כמו סלע, אולם נשברת בקלות במגע יד לא זהיר, או כאשר מנתקים אותה מהקיר. מושבה של דפדפון יוצרת תאלוסים מעוגלים המסודרים זה על גבי זה ונראים בסידור הכללי כפרח של ורד.

מידות

גודלן של המושבות יכול להגיע אפילו עד 20 ס"מ. קוטרו של תאלוס בודד הוא לרוב קטן מ5- ס"מ. עובי התאלוס נע בין מילימטר אחד לשניים.

צבעוניות

צבעו של הדפדפון הוא ורוד גירני, לעתים נוטה לסגול.

סימני היכר מיוחדים

האצה ניכרת במבנה המושבה המזכיר בצורתו פרח ורד, וכן בבית הגידול - מקומות מוסתרים בעומק.

בית הגידול

הדפדפון גדל במקומות שאינם נחשפים לעולם: בקצהו הפנימי התחתון של הצניר הנוצר על ידי הגלים, במערות פנימיות ולעתים גם בבורות גדולים.

ביולוגיה ורבייה

לדפדפון מחזור חיים משולש. ככל הנראה, הוא אינו נאכל על ידי אוכלי צמחים בשל היצע הקשה שלו.

עונתיות ותפוצה

האצה רב-שנתית. נראה שהתאלוס נמצא בים שנים מספר, אם כי הדבר לא נבדק באזורנו. המין נפוץ בחלקו הצפון-מזרחי של האוקיאנוס האטלנטי, יש הטוענים שהוא מין לספטי שחדר מים סוף.

פירוט המינים

טרם בוצעה אצלנו עבודה מקיפה להגדרת האצות הגירניות שכן יש צורך בידע מיוחד כדי להגדירם. מינים רבים מוגדרים באמצעות תצלומים המבוצעים במיקרוסקופ אלקטרוני. ברוב המקרים יש להמיס את הגיר בחומצה לפני הבדיקה. מינים נוספים שתוארו מאזורנו הם:

Lithophyllum byssoides (Lamarck) Foslie

Lithophyllum incrustans Philippi

bottom of page