top of page

אצות אדמומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
פתדג

Polysiphonia Greville

מחלקת האצות האדומיות (Rhodophyta), סדרת האצעדנאים  (Ceramiales), משפחת  הפתדגיים (Polysiphoniaceae).

פירוש השם

השם הלטיני מתאר את צורתה של האצה, שהיא, בתרגום חופשי, רבת צינורות, ואילו שמה העברי מתייחס לתפקידה בשרשרת המזון הימית כאצת מאכל המועדפת על ידי דגים.

תיאור

הפתדג נראית כגוש של חוטים אדומים, דקים, רכים למגע. כדי להבחין בפרטי המבנה וכדי להגדיר את המינים יש להיעזר במיקרוסקופ. קצות הענפים מחודדים ולעתים מכוסים בשערות חד-שורתיות מסועפות. במרכזו של כל ענף יש תא מרכזי שקוף, חסר פיגמנטים,  המוקף בתאים צרים המכילים פיגמנטים. התאים מסודרים לאורך הענף בצורה דמויית פרקים.

מידות

רוחב הענפים קטן ממילימטר אחד. אורכם נע בין מילימטרים ספורים עד לכ-15 ס"מ.

צבעוניות

צבעו של הפתדג אדום-ארגמן כהה מאוד, ולאחר ייבוש, נוטה לשחור.

סימני היכר מיוחדים

הפתדג נראית כצבר חוטים אדומים  דקים. כדי להגדיר את המינים יש להיעזר במיקרוסקופ. עיקר ההגדרה נעשה על פי צורתם של גופי הפרי.

בית הגידול

הפתדג מופיעה על סלעים בקרבת החוף וגם כאפיפיטית על בעלי חיים ואצות אחרות. כאשר היא גדלה על צמחים אחרים, היא בעלת יכולת לחדור אל תוך התאים של הפונדקאי. ניתן למצוא ריכוזים שלה בבריכות מרוחקות אשר מקבלות אספקת מים סדירה אך אינן נגישות לדגים.

ביולוגיה ורבייה

מחזור החיים כולל שלושה דורות;  הגאמטופיט והספורופיט דומים בצורתם ואילו הדור הנוסף, שונה הצורה, הוא דור אל-מיני (ספורופיט) החי כטפיל על הגאמטופיט הנקבי. הדור הטפיל נקרא ציסטוקרפ והוא בעל צורה סגלגלה (אליפסית),  הציסטוקרפ שקוף, דמויי כד או ביצה, שדרכם ניתן לראות את קבוצות הנבגים הערוכים זוגות זוגות. הנבגים נובטים לדור ספורופיטי (אל-מיני, דיפלואידי), עצמאי, הדומה בצורתו לגאמטופיט. הספורות נמצאות אחת אחת בכל פרק ויוצרות מעין התעבות המבליטה את מיקומן. הפתדג הוא אחד המינים הראשונים שבהם נחקר מחזור החיים המשולש, ולכן המין מתואר בספרי פיקולוגיה (מדע האצות) רבים.

הפתדג חביבה מאוד על דגים. בבדיקות של תוכני קיבות של דגים היא נמצאה בשיעור העולה בהרבה על המצאי בטבע. ככל הנראה, פעילות ביולוגית של דגים היא המכוונת את תפוצתה בים.

כלכלה ופולקלור

בבדיקות שנערכו בשנים האחרונות במעבדות מחקר התברר שלפחות לכמה מן המינים של הפתדג יכולת אנטיביוטית לפעול נגד פטריות וחיידקים. בתורכיה נהגו להשתמש בה כצמח מרפא לצורך הגברת פעילות ההמסה של שומנים במערכת הדם.

עונתיות ותפוצה

מינים של פתדג נמצאים בחופינו כל השנה, בעיקר בחודשי הקיץ.

פירוט המינים

הסוג פתדג גדול וכולל יותר מ-150 מינים קשים מאוד להגדרה. כשלושים מינים תוארו עד כה מאזורנו, מתוכם אציין את שלושת המינים אשר נזכרו מספר פעמים רב בפרסומים שונים.

Polysiphonia elongata (Hudson) Sprengel

Polysiphponia opaca  (C. Agardh) Moris and De Notaris

Polysiphonia violacea (Roth) Sprengel

bottom of page