top of page

אצות אדמומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
בת נוצה חולית

Pterosiphonia pennata (C. Agardh) Falkenberg

מחלקת האצות האדומיות (Rhodophyta), סדרת האצעדנאים  (Ceramiales), משפחת הרודומליים (Rhodomelaceae).

פירוש השם

השם המדעי מורכב משתי מילים, Ptero מתאר נוצה ו-siphonia פירושו צינור. בתרגום חופשי הרי זו נוצה צינורית. ואכן, לצינורות הדקיקים של בת-הנוצה צורת נוצה. שם המין (pennata) פירושו כנף. השם העברי מתייחס לצורת התאלוס, המזכירה נוצה זעירה, ולבית הגידול של המין: על גבי סלעים המכוסים בחול.

תיאור

אצה בעלת תאלוס דקיק. לבת-נוצה חולית סימטריה דו-צדדית המאורגנת בציר מרכזי שממנו יוצאים ענפים צדדיים. כל הענפים שווים פחות או יותר ברוחבם. המאחז המחבר את האצה למצע עשוי תא יחיד. לרוחב האצה יש כשמונה תאים המסודרים בשורות. מדי כמה שורות מבחינים בהסתעפות, ימינה או שמאלה.

מידות

בת-הנוצה היא אצה זעירה ועדינה. אורך האצה מגיע עד שלושה ס"מ ורוחבה, כולל הענפים הצדדיים, הוא בן מילימטרים ספורים.

צבעוניות

צבעו של התאלוס אדום כהה מאוד  ההופך שחור בייבוש.

סימני היכר מיוחדים

בת הנוצה היא אצה עדינה מאוד ובעלת צורת נוצה אופיינית.

בית הגידול

בת-הנוצה גדלה בחלקו הגבוה של תחום הכרית. לעתים היא  נחשפת לאוויר ולרוב היא מכוסה בחול. לעתים היא מצויה מתחת לסלעים ולאבנים. בספרות מתואר המין כאפיפיט על מספר אצות. מאיי בריטניה תוארו פרטים מעומק של 10 מ'.

ביולוגיה ורבייה

מעט מאוד ידוע על מחזור החיים של הבת-נוצה. ככל הנראה, הסוג מקיים מחזור חיים משולש.

עונתיות ותפוצה

צמחי בת-הנוצה קטנים מאוד ולעתים קרובות הם מוסתרים בחול וקשה למצוא אותם. פרטים בודדים תוארו מרוב חופי ישראל. תפוצתה העולמית כוללת את האוקיאנוס האטלנטי, האוקיאנוס השקט, האיים הבריטיים, ספרד ואזור הים התיכון.

פירוט המינים

מקובל לראות בבת-נוצה חולית (Pterosiphonia pennata) קבוצה של שלושה מינים או ואריאנטים (תת-מינים). לא ידוע לי על תפוצתם באזורנו.

bottom of page