top of page

אצות אדמומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
לשונית אדומה

Rhodymenia ardissonei J. Feldmann

מחלקת האצות האדומיות (Rhodophyta), סדרת הלשוניתאים (Rhodymeniales), משפחת הלשוניתיים (Rhodymeniaceae).

פירוש השם

שם הסוג המדעי מתייחס לצבעה האדום של האצה, שם הסוג מתאר כף יד, אם כי יש צורך בדמיון רב כדי לדמות את צורתה של האצה לכף יד. נכון יותר לדמות את האצה ללשון, ומכאן השם העברי של הסוג.

תיאור

הלשונית האדומה  היא אצה רקועה, לעתים מעט שקופה, בעלת התפצלות דו-קרנית (דיכוטומית).

מידות

אורך האצה נע בין סנטימטר אחד לשניים, עובייה קטן ממילימטר אחד. במקומות אחרים בעולם הפרטים גדולים יותר.

צבעוניות

צבעה של האצה אדום והוא נע בין אדום עז לאדום-חום או כתום. הפרטים הצעירים הם בעלי פרוטופלסמה צפופה יחסית המעניקה להם גוון כהה יותר.

סימני היכר מיוחדים

הלשונית  היא אצה דו-קרנית, אדומה, קטנה, המתפתחת בתת-כרית במקומות מוצלים וצפופים.

בית הגידול

הלשונית גדלה בתת-כרית, בבורות, במערות ובמים עמוקים, לרוב באזורים מוצלים, שבהם מתקיימת תחרות גבוהה, והם מאוכלסים בצפיפות באצות ובספוגיים.

ביולוגיה ורבייה

תאי המין נוצרים משני צדי היצע, לעתים בצפיפות רבה. נצפו שני מחזורי התפתחות ושחרור של תאי מין מאותו תאלוס עצמו. השלב המיני והאל-מיני של המחזור דומים מאוד. ניתן לזהות את השלב המיני כאשר הוא נושא תאי מין שנראים כמו נקודות שחורות.

כלכלה ופולקלור

מינים גדולים יותר של הסוג מצטיינים בריכוז חלבונים גבוה ונאכלים בכמה מקומות בעולם.

עונתיות ותפוצה

הלשונית הכפנית מצויה בחופינו בכל חודשי השנה אם כי אינה נפוצה. המין בעל תפוצה עולמית רחבה.

פירוט המינים

מספר מינים תוארו מאזורנו. במצרים נאספו בעיקר פרטים, שנסחפו מהעומק, של המינים:

 Rhodymenia. erythraea Zanardini   Rhodymenia. ligulata Zanardini.

ומחופי ישראל נמצאה לשונית כפנית                                Rhodymenia pseudopalmata (Lamouroux) Silva.

bottom of page