top of page

אצות אדמומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
בת צל צרפתית

Schottera nicaeensis (Duby) Guiry and Hollenberg

מחלקת האצות האדומיות (Rhodophyta), סדרת הסגוליתאים (Gigartinales), משפחת הפילופוריים (Phyllophoraceae).

פירוש השם

השם המדעי של הסוג מוקדש לחוקר אצות צרפתי בשם Schotter. שם המין מתייחס לעיר ניס שבדרום צרפת. השם העברי של הסוג מתאר את בית הגידול של האצה, ושם המין מתייחס לקשר הצרפתי שלה.

תיאור

בת הצל היא אצה מאורכת ושטוחה, בעלת הסתעפות דיכוטומית לא סדירות (בלתי רגולריות). צורת התלוס נוטה להתארכות, אך גם היא לא סדירה. האצה מחוברת למצע באמצעות מספר מאחזים. גופי הפרי נמצאים בקצות הענפים, ומתחת לפני המים הם בעלי גוון פוספורי זוהר. הגוון המיוחד נעלם כאשר מוציאים את האצה מהמים.

מידות

אורך האצה  מגיע עד 3-2 סנטימטר. רוחבה מגיע לחצי סנטימטר ועובייה כמילימטר אחד.

צבעוניות

צבעה של הקמטית הוא אדום מבריק, נע בין אדום עז לאדום כתום. כאמור, מתחת למים ניתן לעתים לראות בקצות הענפים פסים זוהרים אשר נעלמים עם החשיפה לאוויר.

סימני היכר מיוחדים

האצה מזכירה במידה מסוימת בגוון, במרקם, ובגודל את הלשונית הכפנית אך נבדלת ממנה בצורתה הבלתי רגולרית. בת-צל צרפתית היא  לרוב עבה, סחוסית וכהה יותר.

בית הגידול

האצה נמצאה בבתי גידול מוצלים, בעיקר בחלקם העליון, המוסתר, של הבורות. לעתים קרובות היא גדלה בחברת שלפוחנית אשכולית.

ביולוגיה ורבייה

המשפחה הזו מאופיינת בכמה מסלולי רבייה  שונים. ההפרדה בין Petroglossum ובין הסוג  בת-צל (Schottera) נקבעה על סמך הבדלים ביצירת תאי המין הנקביים.  (Abbott, 1969; Guiry and Hollenberg,  1975) ובת-הצל הוכרזה כסוג נפרד.

מספר עבודות נעשו על המין באיטליה,  שגם שם גדל מין זה. באחת העבודות (Chillemi et al. 1990), הצליחו לבודד מהאצה תרכובת חנקנית ייחודית שטרם דווחה ממקורות אחרים, ונקראת על שמה השני של האצה: Nicaeensin. עבודה אחרת עוסקת בהשפעת תנאי הסביבה על צורת הגידול. לבת-צל שתי צורות צמיחה שונות: תאלוס שטוח ותאלוס צילינדרי, נפוח מעט. התאלוס השטוח יותר נוצר בקיץ ויוצר תאי רבייה מיניים. התאלוס הצילינדרי של החורף יוצר תאי רבייה אל-מינית. ממחקרים עולה ששינוי צורתו של התאלוס מצילנדרי לשטוח והתאמתו לרבייה, מתרחשים בקיץ, עם התחממות הים, אך  מווסתים על ידי אורך היום ולא על ידי הטמפרטורה. התהליך מושפע גם מגילו של  התאלוס וממצבו ההורמונלי.

עונתיות ותפוצה

בחופינו ניתן למצוא את האצה כמעט בכל עונות השנה. האצה נפוצה בים התיכון ובאוקיאנוס האטלנטי, באזור האיים הבריטיים.

פירוט המינים

S. nicaeense  הוא המין היחיד שתואר עד כה מאזורנו. Petroglossum nicaeense (Duby) Schotter הוא שם נרדף למין שלנו.

bottom of page