top of page

אצות חומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
חלולית משונצת

Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link

סדרת החלוליתאים (Scytosiphonales), משפחת החלוליתיים (Scytosiphonaceae).

פירוש השם

השם המדעי של הסוג (Scytosiphon) פירושו צינור עשוי עור, בשם המין (lomentaria) בא לידי ביטוי מינוח מתחום הבוטניקה המתאר קטע משונץ (מהודק). השם העברי מתייחס לצורתו החלולה של הצמח ולשנצים הנראים לאורכו.

תיאור

החלולית הנה אצה זקופה, גלילית, חלולה ובלתי מסועפת. המאחז דמוי דיסק ומבסיסו מסתעפים ענפים מספר. היצע צר יותר בבסיס ובהמשך הוא מתרחב מעט ושב ונעשה צר לקראת הקצה העליון של האצה. לעתים קרובות, במרחקים בלתי קבועים, נראים שנצים שהם היצרות של התאלוס. לעתים קרובות הענפים מלאים גזים. במיקרוסקופ ניתן לראות שערות הפזורות על פני כל שטח האצה. הדופן של האצה הוא רב-שכבתי והתאים הולכים וגדלים כלפי החלל המרכזי.

מידות

אורך האצה מגיע עד ל20- ס"מ, אולם אורכם של רוב הפרטים הוא כמחצית מזה. רוחבם נע בין מילימטר אחד לשישה.

צבעוניות

צבעה של החלולית המשונצת הוא חום, לעיתים נוטה לירוק זית..

סימני היכר מיוחדים

המין דומה בצורתו החיצונית הכללית ובבית הגידול שלה ל חסנית (פרשדונית) צינורית (Ulva (Enteromorpha)  intestinalis), אך קל להבחין בין שני המינים כי ה חסנית (פרשדונית) ירוקה והחלולית חומה.

בית הגידול

נוכחות השנצים הם סימן ההיכר הטוב ביותר. האצה גדלה בחלקו העליון של תחום הכרית ולעתים קרובות נחשפת לאוויר. החלולית המשונצת גדלה לרוב על הסלעים, אך לעתים מתפתחת  גם על חלזונות או על אצות אחרות (אפיפיטית).

ביולוגיה ורבייה

למרות שהחלולית מוזכרת מאירופה ונחקרה כבר מראשית המאה הקודמת, עלו שאלות רבות הנוגעות למחזור החיים שלה. בתחילה חשבו שהשלב הספורופיטי (המגדל נבגים אל-מיניים) חסר, אך זה כמה עשרות שנים ידוע שלחלולית מחזור חיים דו-שלבי. הגאמטופיט שאנו מוצאים בחוף הוא  הפלואידי ומפתח תאי מין. לקראת סוף החורף תאי המין משוחררים למים. לאחר ההתלכדות בין תא זכרי ותא נקבי, מתיישבת הזיגוטה וממנה מתפתח ספורופיט זעיר  שגודלו מגיע למיקרונים בודדים (עשירית המילימטר). התאלוס של הספורופיט קרומי והוא צמוד למצע. מהתאלוס הזה מתפתחים נבגים, אשר משתחררים למים, נובטים ומפתחים את הגאמטופיט המוכר לנו.

תאי הרבייה מופיעים על האצה לקראת סוף עונת הגידול. בחתך מיקרוסקופי של פנים האצה נראים אברי הרבייה בולטים מעל פני השטח והם בעלי תאים כהי דפנות. בחתך רוחב נראים תאי הרבייה כרצף וביניהם קבוצות של שערות.

עונתיות ותפוצה

חלולית משונצת היא מין בעל תפוצה עולמית רחבה, בעיקר בימים קרים. מקצב החיים של המין משתנה במקומות השונים בתגובה לטמפרטורת ולאורך היום. בארצנו האצה מופיעה בחורף ונעלמת מהחוף עם התחממות המים.

פירוט מינים

ככל הנראה מצוי באזורנו מין יחיד. החלולית המשונצת מופיעה לעתים בשם נרדף:

Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Endlicher

= Scytosiphon simplicissimus (Clemente) Cremades

bottom of page