top of page

אצות אדמומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
פתילה נאכלת

Solieria filiformis (Kutzing ) Gabrielson

מחלקת האצות האדומיות (Rhodophyta), סדרת הסגוליתאים (Gigartinales), משפחת הפתילתיים (Solieriaceae).

פירוש השם

השם המדעי של הסוג (Solieria) מוקדש לחוקר הצרפתי סולייר. שם המין מתאר את צורת האצה ופירושו דמוי חוט. גם השם העברי ניתן לאצה בשל צורת התאלוס המוארכת המזכירה פתיל, ומשום שהאצה אוהבת מקומות מוארים ומים חמים, והמילה פתיל מתקשרת לחום ולאור. שם המין מרמז על טעמה; פתילה נאכלת היא אצה טעימה מאוד, ניתן לאכול אותה ישירות מן הים ללא בישול ועיבוד.

תיאור

הפתילה הנאכלת היא אצה סחוסית חלקה ורירית, הענפים גליליים, גמישים מאוד ומתפצלים באופן דיכוטומי. בחתך רוחב נראים במרכז המדולה תאים מוארכים, במאונך לכיוון החתך (לאורך האצה).

מידות

קוטר התאלוס נע בין מילימטר אחד לשניים ואורך האצה מגיע לעשרה עד עשרים ס"מ. יש שהאצה נאכלת בים,  ואז כמובן הענפים קצרים יותר.

צבעוניות

לרוב צבעה של הפתילה הוא חום-בז' עכור, לעתים מוצאים גם פרטים אדומים.

סימני היכר מיוחדים

לזיהוי ודאי יש לבצע חתך  רוחב בתאלוס - במרכזו נמצאים תאי אורך. בעבר הוגדרה הפתילה הנאכלת, בטעות כמין של גלידיופסיס (Gelidiopsis). אולם בחתך מיקרוסקופי נראה שהמין שלנו שונה מאוד מהסוג גלידיופסיס שמתאפיין במדולה (שכבת התאים הפנימית) המכילה תאים קטנים יחסית, בעלי דופן עבה מאוד.

בית הגידול

האגרית גדלה לרוב בחלקו העליון של תחום הכרית, בבורות ובבריכות הרדודות שעל הפלטפורמה. האצה רגישה מאוד להתייבשות, ופרטים שנחשפים נהרסים ומקבלים גוון לבן.

ביולוגיה ורבייה

עד כה לא נמצאו בארץ פרטים פורים, גם בבריכות היא גדלה ללא קושי מבלי להשלים את מחזור החיים שלה. על פי הדיווחים גם במקומות אחרים בעולם (בהם אנגליה ואיטליה) קיים קושי למצוא פרטים פורים  וייתכן שגם בים היא אינה משלימה את מחזור החיים.

כלכלה ופולקלור

פתילה נאכלת היא מקור חשוב להפקת קרגינין, וגם בארץ מגדלים אותה בבריכות בקיבוץ ראש-הנרקה למטרות מסחריות. היא טעימה אף לחיכם של אנשים שאינם מורגלים באכילת אצות.

עונתיות ותפוצה

האצה מצויה כמעט בכל עונות השנה, ולעתים היא מהווה מין דומיננטי  בסביבת הגידול. נראה שבעונת החורף חלה עלייה במספר הפרטים. בחופי ארצנו נמצאים פרטים מחוברים למצע, אולם במקומות אחרים ניתן למצוא פרטים צפים. תכונה זו, בין השאר, מתאימה אותה לגידול חקלאי. האצה נפוצה מאוד בחופי הים התיכון. יש הטוענים שבאחרונה חלה עלייה באוכלוסיית החוף שלנו אולם אין לדעת אם העלייה אמיתית או נובעת מקושי בהגדרת המין בעבר.

bottom of page