top of page

אצות חומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
לשונן רבגוני

Spatoglossum solieri (Chauvin and Montagne) Kutzing

סדרת הדוקרניתאים (Dictyotales), משפחת הדוקרניתיים (Dictyotaceae).

פירוש השם

השם המדעי (Spatoglossum) והשם העברי  של הסוג מתייחסים לגוון ולמרקם המחוספס של האצה, שמזכירים לשון. שם המין המדעי (solieri) מוקדש לחוקר צרפתי (Solieri).

תיאור

הלשונן המצוי הוא אצה גדולה, רקועה, צבעה חום כהה והתאלוס שלה מחוספס ועבה. לעתים קרובות מבחינים בגידול דמוי הנצה על הענף המבוגר. ניתן להבחין בנטייה לחלוקה דו-קרנית של התאלוס, בעיקר בפרטים צעירים. שולי התאלוס נראים קרועים ומפורצים. פרטים מבוגרים מכוסים לעתים קרובות באפיפיטים רבים.

מידות

גובה האצה מגיע ל20- ס"מ ואף יותר. רוחבו של הלשונן לרוב צר יותר מאורכו. עובי התאלוס הוא סנטימטרים ספורים.

צבעוניות

ללשונן המצוי גוון חום כהה. כאשר מוציאים את האצה מן המים צבעה הופך ירוק כהה.

סימני היכר מיוחדים

הסימן המיוחד ללשונן המצוי הוא צבעו החום שמוריק עם החשיפה לאוויר.

בית הגידול

האצה מצויה בתת-כרית, בתוך בורות. נמצאו פרטים גם בעומק הים, בעומק העולה על 30 מ'. המינים שנמצאו בעומק עדינים וקטנים יותר מן המינים המוכרים מאזור המים העליונים.

ביולוגיה ורבייה

ככל הנראה, הלשונן המצוי הוא מין מהגר שהגיע לים התיכון מים סוף לאחר פתיחת תעלת סואץ. התאלוס התלוש יכול לשמור על חיוניות במשך זמן רב. מערכת הרבייה של הלשונן דומה לזו של שאר בני המשפחה. נבגי הרביעייה (הטטרספורות) מופיעים משני צדי העלה.

עונתיות ותפוצה

האצה מצויה בחוף כמעט בכל השנה. יש עונות שבהן האוכלוסייה מתמעטת, אולם לאחר מכן מבחינים בנביטה מסיבית של הלשונן. התפוצה העולמית מכסה את הים התיכון והאוקיאנוס האטלנטי.

פירוט מינים

הסוג ,Spatoglossum asperum J. Agardh שתואר גם הוא מאזורנו, הוא שם נרדף ללשונן מצוי וקרוב לוודאי שמדובר באותו המין.

bottom of page