top of page

אצות חומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
מרבדית

Sphacelaria Lyngbye, 1819

סדרת המרבדיתאים (Sphacelariales), משפחת המרבדיתיים (Sphacelariaceae).

פירוש השם

השם העברי של הסוג מרבדית מתאר את ההופעה של האצה בבית הגידול, כמרבד דק על הסלעים.

תיאור

המרבדית אינה מושכת את העין, אך יש לה חשיבות רבה בכסות ובאקולוגיה של תחום הכרית. היא עשויה חוטים דקים המסתעפים מדי פעם. הסעיפים התחתונים של התאלוס מתערבים עם הריזואידים (תאים דמויי שורש), והסיבים המרכזיים מסתיימים בתא צמיחה גדול. גופי הפרי, שהם סימן ההיכר של המין, הם רב-תאיים ובעלי צורה משולשת (ראו ציור).

מידות

אורך התאלוס של המרבדית יכול להגיע עד כשני ס"מ אולם לרוב הוא אינו עולה על סנטימטר אחד. רוחבו כעשירית המילימטר.

צבעוניות

גוני המרבדית נעים בין חום לירוק-זית, לפעמים מתגנב גוון אפרפר.

סימני היכר מיוחדים

המרבדית נראית כסיבים אפורים. כדי לזהות את הסוג והמין בוודאות יש צורך במיקרוסקופ. גופי הפרי המשולשים מאפיינים את המין.

בית הגידול

המרבדית מכסה שטחים נרחבים של סלעים בתחומי הכרית והתת-כרית. לעתים קרובות היא אפיפיטית על אצות אחרות או על בעלי חיים.

ביולוגיה ורבייה

למרבדית רבייה מינית ורבייה אל-מינית; הרבייה  האל-מינית נפוצה יותר מאשר הרבייה המינית. מחזור החיים מבוקר על ידי תנאי הסביבה: הטמפרטורה ואורך היום.

המרבדית משמשת מזון לדגים רבים. אחרי הפתדג היא מהווה את אצת המאכל החשובה ביותר.

עונתיות ותפוצה

ניתן למצוא את מרבדית הסלעים במשך כל עונות השנה. הסוג רחב תפוצה בימים ממוזגים וטרופיים.

פירוט מינים

בים התיכון ידועים ארבעה מינים של מרבדית ונראה שכולם נמצאים גם אצלנו. ייתכן שישנם מינים נוספים. ביניהם מרבדית הסלעים (Sphacelaria tribuloides Meneghini), המכסה משטחים בבריכות של תחום הכרית; מרבדית שחומה  (Sphacelaria cirrosa (Roth) C. Agardh = Sphacelaria pennata Lyngbye), שהיא בעלת גופי פרי המורכבים מארבע קרניים היוצאות מנקודה מרכזית (ראו איור); או מרבדית אשונה (Sphacelaria rigidula Kützing = Sphacelaria furcigera Kützing) שהיא בעלת גופי פרי המורכבים משלוש קרניים היוצאות מנקודה מרכזית (ראו איור).

bottom of page