top of page

אצות חומיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
נוצית מצויה

Stypocaulon scoparium (Linneaus) Kutzing = Halopteris scoparia (Linneaus) Sauvageau

סדרת המרבדאים (Sphacelariales). בפרסומים שונים מופיעה הנוצית בשני השמות, והיא מיוחסת לשתי משפחות שונות, משפחת המרבדיים (Sphacelariaceae)  או Stypocaulaceae.

פירוש השם

השם המדעי הקודם של הסוג (Halopteris) פירושו נוצת ים ושם המין (scoparia), ענפה. נוצת ים ענפה קבלה בעברית את השם נוצית מצויה משום שככל הנראה מין זה הוא היחיד המצוי בחופינו.

תיאור

הנוצית היא אצה דמוית שיח קטן וצפוף. היצע בנוי מענפים רבים היוצאים מאותה נקודה, הענפים אשונים ומנוצים פעמיים. המאחז עשוי מגוש של ריזואידים,  המחברים את האצה למצע.

מידות

אורכם של רוב הפרטים מגיע עד 5 ס"מ, לעתים מוצאים פרטים שאורכם מגיע גם עד 15 ס"מ. רוחב כל "נוצה" כסנטימטר אחד ועוביים של הסעיפים קטן ממילימטר.

צבעוניות

לנוצית המצויה צבע חום, לעתים נוטה לחום-שחור כהה.

סימני היכר מיוחדים

מרחוק נראית הנוצית כגושים חומים, צפופים מאוד. כדי להבחין במבנה המנוצה יש להפריד ענף מתוך השיח.

בית הגידול

מוצאים את הנוצית בכמויות גדולות בתת-כרית, על הסלעים הפונים לכיוון הים הפתוח. הנוצית נמצאת גם בבורות שעל משטחי הגידוד. לעתים מוצאים 'שיח' יחיד, ולעתים קבוצות גדולות יותר.

ביולוגיה ורבייה

הצמיחה של הענפים היא קודקודית, בקצה כל ענף נמצא תא צמיחה קודקודי שניכר בגודלו ובצבעו הכהה יחסית לתאים האחרים.

עונתיות ותפוצה

הנוצית מופיעה בגלים, אם כי היא מצויה כמעט בכל חודשי השנה. נוצית מצויה נפוצה בים התיכון ובחלקים של האוקיאנוס האטלנטי.

פירוט מינים

בים התיכון ידועים שניים או שלושה מינים של נוצית, באזורנו מצוי ככל הנראה רק מין אחד של נוצית, נוצית מצויה. אדלשטיין מתארת מעומק הים את המין H. filicina (Grateloup) Kützing , אשר מוזכר גם ממצרים ומתואר כמין קטן יותר.

bottom of page