top of page

אצות ירוקיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
חסנית (פרשדונית) מחוררת

Ulva (Enteromorpha) clathrata (Roth) Greville

מערכת הירוקיות, סדרת החסניתאים (Ulvales), משפחת החסניתיים (Ulvaceae).

פירוש השם

השם פרשדונית (Enteromorpha), כיום הוחלף וכל המינים מוכללים בשם חסנית (Ulva).

השם המדעי והשם העברי של הסוג פרשדונית מתייחסים לצורת הצינור של התאלוס, המזכירה מעי (פרשדון). חסנית מתייחסת לירק הפופולארי.

שם המין המדעי והעברי מתייחסים לחורים שלעתים נראים על התאלוס. למרות שהחורים אינם חלק מהגידול הטבעי של הצמח, אלא נגרמים על ידי פגיעה של אוכלי צמחים, צורתם אופיינית למין.

תיאור

ל חסנית (פרשדונית) המחוררת תאלוס צינורי דק שממנו יוצאות הסתעפויות חוטיות רבות. לעתים קרובות ההסתעפות מכילה שורת תאים אחת בלבד. במבט-על נראה שיש הבדל בסידור התאים בין חלקו העליון לחלקו התחתון של התאלוס.  בחלקו התחתון של התאלוס נראים התאים מפוזרים באופן אקראי, כלומר, אינם מסודרים בשורות, ואילו בחלקו העליון של התאלוס (במקרים רבים) הם מסודרים בשורות. לתאים צורת שונות של מרובעים. הכלורופלסטים משוננים או דמויי שן (באזורים שונים של התאלוס מוצאים כלורופלסטים שונים).  פירנואידים רבים 10-5-3.

מידות

 חסנית (פרשדונית) מחוררת הוא מין קטן. אורכו, בדרך כלל, 15-10 ס"מ. גודלו מושפע מתנאי הסביבה.

צבעוניות

הגוונים של ה חסנית (פרשדונית) המחוררת נעים בין ירוק-צהוב לירוק כהה.

סימני היכר מיוחדים

סימני ההיכר המיוחדים למין הם הצורה הצינורית וההסתעפויות החוטיות (מיקרוסקופ). לעתים נראים חורים בתוך התאלוס.

בית הגידול

האצה גדלה בחלקו העליון של תחום הכרית.

ביולוגיה ורבייה

ראו תיאור בערך "חסנית".

עונתיות ותפוצה

האצה מופיעה כל השנה, התפוצה הכללית של המין היא אוניברסלית פחות או יותר.

פירוט המינים

יש מספר תת-מינים, מבחינים בשונות רבה, בעיקר בצורת הכלורופלסט, כתגובה לתנאי ההארה בסביבה.

bottom of page