top of page

אצות ירוקיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
חסנית (פרשדונית) צינורית

Ulva (Enteromorpha) intestinalis (Linnaeus) Nees

מערכת הירוקיות, סדרת החסניתאים (Ulvales), משפחת החסניתיים (Ulvaceae).

פירוש השם

השם פרשדונית (Enteromorpha), כיום הוחלף וכל המינים מוכללים בשם חסנית (Ulva).

השם המדעי והשם העברי של הסוג פרשדונית מתייחסים לצורת הצינור של התאלוס, המזכירה מעי (פרשדון). חסנית מתייחסת לירק הפופולארי.

תיאור

 חסנית (פרשדונית) צינורית היא אצה ירוקה, צינורית, רוב הפרטים חלולים ולא מסועפים. לעתים רחוקות חלק מהתאלוס רקוע. במקרים רבים, בפרט בפרטים בוגרים, הצינור של ה חסנית (פרשדונית) הצינורית מלא גזים. במיקרוסקופ, במבט-על, נראים התאים מפוזרים, לא מסודרים בקבוצות. נראים תאים מעוינים, או רבי צלעות, ומעט מעוגלים. הכלורופלסט דמוי חופה, 2 פירנואידים.

מידות

החסנית (פרשדונית) הצינורית היא מין קטן יחסית, אורכו מגיע לרוב עד ל-15  ס"מ, אולם לעתים יותר. רוחב התאלוס נע לרוב בין 0.5 ס"מ לחמישה ס"מ.

צבעוניות

גוני הירוק של ה חסנית (פרשדונית) הצינורית נוטים לבהיר, בפרט בפרטים מבוגרים שעברו תקופות יובש.

סימני היכר מיוחדים

צמחי החסנית (פרשדונית) הצינורית קטנים יחסית, הצינורות חלולים, והם גדלים בחלקו העליון של קו הגאות, בסמוך ליבשה. התאלוס אינו מסועף, והתאים מפוזרים.

בית הגידול

החסנית (פרשדונית) הצינורית מצויה באזור שמעל קו הגאות, בסמוך ליבשה. ברוב המקרים היא מאכלסת בצפיפות יחסית בריכות רדודות המקבלות את מימיהן מפעילות הגלים. לעתים מנותקות הבריכות מהספקת מים טרייה במשך שעות, ואפילו ימים. התשתית היא לעתים סלעית ולעתים חולית, או שכבת חול שמכסה את הסלע.

ביולוגיה ורבייה

מחזור החיים והביולוגיה הבסיסית של החסנית (פרשדונית) הצינורית דומה למחזור החיים של החסנית ולשאר המינים של החסנית  (ראו ערך). בכמה מקומות בעולם נבדקו סגולותיה הרפואיות של החסנית (פרשדונית) הצינורית ונמצא שהיא יעילה כחומר אנטיביוטי נגד מספר מינים של חידקים.

עונתיות ותפוצה

האצה מצויה מאוד ונפוצה כל השנה. תפוצת המין היא אוניברסלית פחות או יותר.

bottom of page