top of page

אצות ירוקיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
חסנית (פרשדונית) משוננת

Ulva (Enteromorpha) prolifera J. Agardh

מערכת הירוקיות, סדרת החסניתאים (Ulvales), משפחת החסניתיים (Ulvaceae).

פירוש השם

השם פרשדונית (Enteromorpha), כיום הוחלף וכל המינים מוכללים בשם חסנית (Ulva).

השם המדעי והשם העברי של הסוג פרשדונית מתייחסים לצורת הצינור של התאלוס, המזכירה מעי (פרשדון). חסנית מתייחסת לירק הפופולארי.

שם המין המדעי והשם העברי מתייחסים לשפת התאלוס המשוננת.

תיאור

החסנית (פרשדונית) המשוננת היא אצה חוטית, הציר המרכזי שלה ברור ובעל עובי שווה כמעט לכל אורכו. במבט מיקרוסקופי נראה שינון רב, וכן הסתעפויות צרות, לרוב חד-שורתית או דו-שורתיות. במבט-על נראים בתאלוס תאים מרובעים או מלבניים המסודרים בשורות בדרך כלל. הכלורופלסטים דמויי אונה. לרוב נמצא פירנואיד אחד.

מידות

אורך התאלוס נע מסנטימטרים ספורים עד לכמה עשרות. תוארו פרטים שאורכם הגיע גם ל2- מ'.

צבעוניות

הגוונים של החסנית (פרשדונית) החסתית נעים בין ירוק-צהוב לירוק-כחול.

סימני היכר מיוחדים

סימני ההיכר המיוחדים הם ההסתעפויות המעטות והבליטות המשוננות של התאלוס.

בית הגידול

בארץ מצויה החסנית (פרשדונית) המשוננת בחלקו העליון של תחום הכרית. במקומות אחרים בעולם היא מתוארת גם במים עמוקים יותר.

ביולוגיה ורבייה

ראו תיאור בערך "חסנית".

עונתיות ותפוצה

לא ידועה התפוצה בארץ, התפוצה הכללית של המין היא אוניברסלית פחות או יותר.

פירוט המינים

לחסנית (פרשדונית) המשוננת כמה תת-מינים הנבדלים ביניהם במידת השינון (פרוליפרציה) ובהסתעפויות של התאלוס.

bottom of page