top of page

אצות ירוקיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
חסנית (פרשדונית) חסתית

Ulva (Enteromorpha) compressa (Linnaeus) C. G. Nees

מערכת הירוקיות, סדרת החסניתאים (Ulvales), משפחת החסניתיים (Ulvaceae).

פירוש השם

כיום מקובל לכלול את הסוג  חסנית (פרשדונית) בסוג חסנית, השם המדעי והשם העברי של הסוג  חסנית (פרשדונית) (Ulva (Enteromorpha) ) מתייחסים לצורת הצינור של התאלוס המזכירה מעי (פרשדון). שתי שכבות התאים של המין צמודות זו לזו, ומכאן השם המדעי (compressa), שפירושו מהודק. השם העברי מדמה את החסנית (פרשדונית) לחסנית מאותה סיבה.

תיאור

החסנית החסתית מחוברת למצע באמצעות מאחז דמוי דיסקית, העשוי מריזואידים ספורים. חלקה התחתון של האצה, היוצא מן המאחז, צר יותר והיא מתרחבת בהדרגה כלפי מרכז התאלוס. התאלוס צינורי, גלילי פחות או יותר. לעתים חלק מהתאלוס רקוע (חד-שכבתי) ואז נוצרים סרטים רחבים. התאלוס פשוט, לרוב בלא הסתעפויות, ואם קיימת הסתעפות, היא מעטה. במבט-על בדרך כלל נראים  תאי  התאלוס כשהם מסודרים בשורות, אולם לעתים, באזורים מסוימים, אינם מסודרים. לרוב, לתאים צורת מעוין מעוגלת והכלורופלסטים דמויי חופה. ברוב המקרים מצוי פירנואיד אחד.

מידות

אורך התאלוס של החסנית (פרשדונית) החסתית מגיע עד 40 ס"מ ובמקרים קיצוניים, אפילו יותר מזה. לרוב, הרצועות (של התאלוס) קצרות יותר. רוחב התאלוס מגיע ל-2 ס"מ ולפעמים  כפול מזה.

צבעוניות

הגוונים של החסנית החסתית נעים בין ירוק-צהוב לירוק-כחול.

סימני היכר מיוחדים

סימני ההיכר המיוחדים של האצה הם תאלוס רקוע, סידור התאים בשורות וההסתעפויות המעטות.

בית הגידול

האצה נפוצה מאוד וגדלה בחלקו העליון של תחום הכרית.

ביולוגיה ורבייה

בדומה לחסנית ולחסנית (פרשדונית) (ראו ערך).

עונתיות ותפוצה

החסנית החסתית מופיעה במשך כל השנה, בעונות מסוימות יותר, לרוב ביחד עם חסנית. היא המרכיב העיקרי של אוכלוסיית האצות בעל-כרית, ולעתים כמעט שלא מוצאים בחברתה מינים אחרים. הופעתה של ה חסנית (פרשדונית) היא  מחזורית, בהתאם לתנאי הסביבה. בתנאים טובים היא יכולה להשתלט על כל בית הגידול, אולם לרוב לא לאורך זמן.  "קטסטרופות" עונתיות, כגון סערה חזקה שעלולה לתלוש את כל הצמחים או לחלופין מספר ימים של שפל מתמשך שגורם לחשיפה ולהתייבשות, פוגעות באוכלוסייה ומאפשרות התפתחות של מינים אחרים בבית הגידול.

התפוצה הכללית של המין היא פחות או יותר אוניברסלית.

פירוט המינים

החסנית  החסתית משתייכת לקבוצה של החסנית (הפרשדונית) צינורית

(Ulva (Enteromorpha)  intestinalis (Linnaeus) Nees.                                

bottom of page