top of page

אצות ירוקיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
חסנית (פרשדונית) רבת צורות

Ulva (Enteromorpha) flexuosa (Wulf.) J. Agardh

מערכת הירוקיות, סדרת החסניתאים (Ulvales), משפחת החסניתיים (Ulvaceae).

פירוש השם

השם פרשדונית (Enteromorpha), כיום הוחלף וכל המינים מוכללים בשם חסנית (Ulva).

השם המדעי והשם העברי של הסוג פרשדונית מתייחסים לצורת הצינור של התאלוס, המזכירה מעי (פרשדון). חסנית מתייחסת לירק הפופולארי.

השם העברי הוא תרגום חופשי  של השם המדעי אשר ניתן לה כנראה בשל ריבוי הצורות (הוואריאנטים) המאפיין את המין.

תיאור

 רבת צורות היא בעלת תאלוס צינורי גלילי עם הסתעפויות רבות (מיקרוסקופ). לעתים קרובות ההסתעפויות מכילות שורת תאים אחת בלבד. במבט-על נראים התאים מסודרים בשורות אורך ולרוב גם בשורות רוחב. התאים מרובעים או מלבניים. הכלורופלסט משונן, פירנואידים 2-1.

מידות

בספרות מתוארים פרטים שאורכם מגיע עד 60 ס"מ. לא ידוע לי מה מצוי אצלנו.

צבעוניות

הגוונים של ה חסנית (פרשדונית) רבת הצורות נעים בין ירוק-צהוב לירוק-כחול.

סימני היכר מיוחדים

סימני ההיכר המיוחדים הן ההתפצלויות הצפופות וסידור התאים בשורות אורך ובשורות רוחב.

בית הגידול

אין מידע מהארץ, בעולם היא מתוארת הן במים רדודים והן באזורים חשופים.

ביולוגיה ורבייה

בדומה לחסנית (ראו ערך).

עונתיות ותפוצה

התפוצה הכללית של המין היא אוניברסלית פחות או יותר.

פירוט המינים

 חסנית (פרשדונית) רבת צורות  היא מין מאוד וריאבילי: ידועים לפחות שישה תת-מינים (וריאנטים) שונים שלה.

bottom of page