top of page

אצות ירוקיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
חסנית (פרשדונית)

Ulva (Enteromorpha) Link 1820

מערכת הירוקיות, סדרת החסניתאים (Ulvales), משפחת החסניתיים (Ulvaceae).

פירוש השם

השם פרשדונית (Enteromorpha), כיום הוחלף וכל המינים מוכללים בשם חסנית (Ulva).

השם המדעי והשם העברי של הסוג פרשדונית מתייחסים לצורת הצינור של התאלוס, המזכירה מעי (פרשדון). חסנית מתייחסת לירק הפופולארי.

תיאור

הפרשדוניות הן אצות ירוקות, מחוברות למצע בעזרת דיסק, התאלוס עשוי שתי שכבות חלולות, הדומות לצינור או למעי, לפחות בחלקו התחתון. לצורך זיהוי בטוח יש לבצע חתך רוחב במרחק של כסנטימטר אחד מהמאחז.  לעתים הצינור נפתח ומתקבלת צורה רקועה חד-שכבתית. לעתים מבחינים בהסתעפויות, רבות או מעטות, של התאלוס. לעתים רואים פרוליפרציה, שינון עדין בשולי התאלוס.

מידות

למינים השונים מידות שונות. גודל האצה תלוי גם בתנאי הגידול וגם בנוכחותם של אוכלי צמחים.

צבעוניות

גוונים שונים של ירוק, מירוק חם-צהבהב עד ירוק-כחול.

סימני היכר מיוחדים

נקל לטעות בין צמחי פרשדונית ובין צמחי חסנית. בסתכלות מיקרוסקופית בחתך רוחב סמוך לבסיס המאחז מראה שלחסנית שתי שכבות תאים צמודות (דבוקות) ול חסנית (פרשדונית) שתי שכבות נפרדות שביניהן מצוי חלל.

אי אפשר להגדיר את המינים רק מהסתכלות בשדה.

בית הגידול

רוב המינים של ה חסנית (פרשדונית) המצויים בחופינו גדלים בתחום הכרית, באזור מפץ הגלים, מעט מעל לקו הגאות, והם מורטבים כתוצאה מפעילות הגלים.

ביולוגיה ורבייה

ראו פירוט בתיאור החסנית.

עונתיות ותפוצה

מינים של  חסנית (פרשדונית) מצויים בחופינו במשך כל השנה. בים התיכון מצויים כ20- מינים.

כלכלה ופולקלור

השימוש ב חסנית (פרשדונית) למאכל ולטיהור מים דומה מאוד לשימוש בחסנית, ראו פירוט בתיאור החסנית. ביפן משתמשים ב חסנית (פרשדונית) לטיפול בציסטות, בטחורים ובמחלות קיבה.

פירוט המינים

הגדרת המינים של משפחת החסניות דורשת הסתכלות מיקרוסקופית. בים התיכון מצויים כ20- מינים. מיני ה חסנית (פרשדונית) מחולקים לקבוצות, ובכל קבוצה נמנים כמה וריאנטים או כמה מינים. סימני ההגדרה של ה חסנית (פרשדונית) הם בדומה לחסנית. מכיוון  שעדיין אין בידינו רשימה מעודכנת ואמינה של מיני ה חסנית (פרשדונית) בחוף, אתאר את המינים הנפוצים ביותר ואוסיף מידע על מינים שהוזכרו מהאזור. מפתח  מפורט להגדרת כל מיני ה חסנית (פרשדונית) מצוי באיטלקית (Longo and Giaccone, 1994), ויש לקוות שיעודכן ויתורגם בקרוב לאנגלית.

bottom of page